EXTRA: Naturvårdsverket överväger ytterligare vargflytt

Naturvårdsverket överväger att flytta den genetiskt viktiga vargtik som strax före jul flyttades från Idre till trakten av Karlsborg i Västra Götaland och som nu är i Jämtland. Detta meddelades i ett pressmeddelande nu på eftermiddagen

Vargtiken befinner sig i områden med samlade renhjordar. Två av de berörda samebyarna har lämnat in ansökan om skyddsjakt till länsstyrelsen efter att tiken har rivit ren. Naturvårdsverket överväger att genomföra en sista flytt av den genetisk värdefulla vargtiken eftersom renskötseln i området allvarligt försvåras av tikens närvaro.

Alternativet är skyddsjakt
– Det är ett svårt beslut. De alternativ vi har är skyddsjakt, att flytta vargen eller avvakta så länge hon vandrar. Det gör att vi måste förbereda oss för en flytt av tiken eftersom hon är mycket viktig för uppdraget att minska inaveln och genetiskt förstärka den svenska vargstammen, säger Helene Lindahl Vik, projektledare för uppdraget att genetisk förstärka vargstammen.

Om tiken flyttas så är det i så fall sista gången Naturvårdsverket genomför en flytt av just den här vargen. Det blir i så fall tredje gången hon flyttas. Flytten innebär stress för vargen där sövningen är en del och där forskningen säger att man inte ska söva fler än tre gånger.

– Vargtiken bedöms vara i god kondition och har fått återhämta sig från det försök att stöta bort henne från området som gjordes i söndags. Att tiken är i god kondition är en förutsättning för att flytten i så fall ska kunna genomföras, säger Helene Lindahl Vik.

Så går det till om vargen flyttas
Naturvårdsverket går igenom de förslag till utsläppsplatser som åtta länsstyrelser i Mellansverige har lämnat in på uppdrag av regeringen för att se vilken plats som är lämpligast. Utsättningsplatsen fungerar som en sluss. När vargen har återhämtat sig efter flytten börjar den röra sig från utsättningsplatsen.

Erfarenhet från både Sverige och Nordamerika från tidigare flyttar av varg visar att den vandrar iväg från utsläppsområdet. Vart vargen väljer att ta vägen eller var den bildar revir går inte att förutse.

Av hänsyn till vargens säkerhet kan utsläppsplatsen inte anges förrän vargen har återhämta sig i lugn och ro efter flytten. Vargen brukar sövas från helikopter och därefter transporteras med bil till utsläppsplatsen. Vid en eventuell flytt kommer Naturvårdsverket att informera om utsättningsplatsen så snart vargen har återhämta sig. Det kan ta några dagar.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Vinn tre dagars jakt i Ströms Vattudal

Drömmer du om att få uppleva älgjakt när den är som bäst. Tveka då inte att anmäla dig till Jaktjournalens Vinnarjakt i Ströms Vattudal, Jämtland, i slutet av september. Vi lottar ut fem platser till våra prenumeranter.

Finska rakrepetern Lynx testas

Finska studsaren Lynx TD15 är en rakrepeter med en enkel men ytterst smart konstruktion. Pipan, fram- och bakstock har separata fästen i ett fräst och slipat aluminiumblock. Att lossa kolven med pipan fast i lådan gör att träffläget förblir orubbat.

I hårkorset: Var är jägarna i vapendebatten?

Vi jägare och sportskyttar utgör inte hotet, men drabbas ändå fatalt. Varför skriker vi inte högre när vår vardag raseras bit för bit. Ett nytt vapendirektiv ska tillämpas i Sverige och under några år har frågan utretts och stötts och blötts. Än så länge finns ingen kvitto på utfallet men om polisen hade fått bestämma
ANNONS ▼

Annonser