EXTRA EXTRA EXTRA!

Naturvårdsverket har vänt sig till länsstyrelserna i Mellansverige för att söka samarbete om att eventuellt flytta en genetiskt värdefull varg som angripit renar i Tåssåsens sameby. Det är ännu oklart om det är den finsk/ryska varg som sedan i höstas tagit sig ner från Norrbotten till södra Jämtlands län eller om det är en avkomma till Kynnavargen i Norge, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

– Det kan bli aktuellt att inom kort flytta vargen för att hindra ytterligare skador på renar i Tåssåsens sameby. Vi har därför bett länsstyrelserna att hjälpa oss med förslag till områden där vargen kan släppas ut. Vi hoppas på förståelse för den eventuellt snabba processen, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.
Riksdagsbeslutet om genetisk förstärkning av vargstammen innebär att högst 20 vargar ska flyttas in för att minska inaveln. I första hand ska vargar som kommit in på egen hand flyttas om de inte självmant vandrar ner genom landet.
– Det är viktigt att förstärka vargstammen. I det här läget måste vi överväga att flytta vargen istället för skyddsjakt. Vi kan inte förlora en potentiellt viktig varg genom skyddsjakt, säger Maria Ågren.
Naturvårdsverket har vänt sig till mellansvenska länsstyrelser som har regeringens uppdrag att ta fram förslag på områden att släppa ut varg. Förslagen bör följa de kriterier på lämpliga områden som regeringen angett.
Naturvårdsverket har också informerat Rådet för rovdjursfrågor vid fredagens rådsmöte om situationen.En länsstyrelse som kontaktats är Örebro län:
– Länsstyrelsen i Örebro län har, precis som andra länsstyrelser, i uppdrag att utse lämpliga områden för utsättning av varg. Det uppdraget arbetar våra handläggare med just nu. Naturvårdsverket har informerat om att man förbereder en eventuell flytt av en genetiskt värdefull varg från Jämtlands län redan inom kort. –Jag har informerat länets viltförvaltningsdelegation om detta, säger Rose-Marie Frebran, landshövding i Örebro län.

Två vargar vid samebyn
Två olika vargar har upptäckts i närheten av Tåssåsens sameby av länsstyrelsen i Jämtlands län. Båda har vid olika tillfällen rivit renar i samebyn. Samebyn har ansökt om skyddsjakt. Förutom den finsk/ryska vargen har en avkomma till en tidigare invandrad varg upptäckts i området. Det är en tik från Kynnareviret i Norge.

– Ingen av vargarna har radiosändare utan identiteten har fastställts genom DNA-analys av spillning. Vargarna spårades vecka 9, men därefter förlorade man kontakten på grund av dåliga spårförhållanden. Nu har ett nytt angrepp skett och en varg har upptäckts i området. Det går i dagsläget inte att med säkerhet säga vilken varg det är, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten.

Naturvårdsverkets inriktning är att vargen släpps ut på statligt ägd mark. Vargen ska fångas in, sövas och transporteras till det nya området. Jordbruksverket har gett klartecken för den här flytten. Vargen kommer att avmaskas innan den släpps ut. De spillningsprov som tidigare tagits på den invandrade vargen visar att vargen varken har hundens eller rävens dvärgbandmask.

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Klarar sig kalven i vinter? Hur många älgar dör?

Fagersta (JJ) – Vi har inte upplevt sådant här väder tidigare. Det går inte att förutse hur många vilda djur som kommer att dö till följd av värmen och torkan. Det säger Jägareförbundets forskningsansvarige, Fredrik Widemo.

Älgjaktsvinnarna klara

Kungsbacka (JJ) Varje höst lottar Jaktjournalen ut fem platser till tidningens älgjakt i Ströms Vattudal. Som vanligt är intresset mycket stort. Och de lyckliga vinnarna är…

Annonser