EXTRA: Evalds vildsvinsfälla godkänd

Örträsk (JJ) Kammarrätten har i två domar upphävt de restriktioner som Naturvårdsverket beslutat om när det gäller vildsvinsfångst med Sinkabirumfällor. – Det är en stor framgång för mig och ett enormt bakslag för Naturvårdsverket, säger Evald Hellgren, Örträsk, vars fälla nu får användas för fångst av vildsvin.
Evald Hellgrens vildsvinsfälla Sinkabirum L 112 är efter en dom i kammarrätten godkänd för fångst av vildsvin.

Evald Hellgrens vildsvinsfälla Sinkabirum L 112 är efter en dom i kammarrätten godkänd för fångst av vildsvin.

Evalds fälla Sinkabirum Kombi L112 typgodkändes av Naturvårdsverket 2007 och fram till 2013 då godkännande återkallades hade Evald levererat ett 1 000-tal fällor som under åren fångat cirka 20 000 vildsvin. I och med att kammarrättens dom vunnit laga kraft kan Sinkabirum Kombi L 112 åter användas för jakt utan begränsande restriktioner.

Bakslag för Naturvårdsverket
Kammarrätten har dömt till Evalds fördel och ger Naturvårdsverket bakläxa både vad som gäller beslut och agerande.
Kammarrätten skriver i domen att en viss mån av stress och i vissa fall lindrigare skador måste anses som ofrånkomliga i samband med fällfångst. SVA:s (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) utvärdering anses inte visa att de fångade vildsvinen utsatts för onödigt lidande.

Rätten konstaterar att Naturvårdsverket inte haft fog för sitt beslut att återkalla typgodkännandet för Sinkabirum kombi och den förändrade varianten av Sinkabirum kombi. Överklagande ska därmed bifallas och förvaltningsrättens dom samt Naturvårdsverkets beslut i den del som avser levandefångst av vildsvin upphävs.

När det gäller den detaljreglering som Naturvårdsverket beslutat för levandefångst av vildsvin stödjer sig Kammarrätten på SVA:s bedömningar och ger Naturvårdsverkets bakläxa i sju av de åtta villkor som Hellgren överklagat.

SVA:s svar visar bland annat att Naturvårdsverkets handläggare pinsamt nog inte kände till vilken tid på året vilsvinskultingarna föds. Naturvårdsverket har till Högsta förvaltningsdomstolen överklagat domen som gäller detaljreglering av fångst med fällan Sinkabirum 119.

Evald Hellgren gläds över att hans fälla Sinkabirum L 112 åter är godkänd för fångst av vildsvin.

Evald Hellgren gläds över att hans fälla Sinkabirum L 112 åter är godkänd för fångst av vildsvin.

Kompentensbris på Naturvårsverket
Evald Hellgren, skriver i ett pressmeddelande: Jag är väldigt glad över Kammarrättens domar i båda målen. Återkallandet av typgodkännandet för min tidigare fälla Sinkabirum L112 upphävs. Beträffande den nya Sinkabirum L119 upphäver domen de mycket långtgående restriktioner för användningen som verket beslutat om.

Mina vildsvinsfällor kan nu – som följd av domarna – få användas fullt ut och på ett effektivt sätt för jakt. Av det som hänt har jag lärt mig att kompetensbrist på senare tid alltmer präglat Naturvårdsverkets myndighetsutövning i jaktfrågor. Kammarrättens domar får nog ses som ett kvitto på det.

Det är en dyster situation för den svenska jakten. Samtidigt ska vi vara glada åt att vi lever i ett rättssamhälle. Myndighetsbeslut kan överklagas och den dystra situationen innebär ju faktiskt att man inte alltid behöver förlora i rättsinstanserna. Men det tar tid att komma fram den vägen. De här två målen har nu pågått i närmare två år.

Under de tre senaste åren som Naturvårdsverket ägnat sig åt att hindra och försvåra all användning av vildsvinsfällor har vildsvinen fortsatt att växa okontrollerat och vållar nu allt större problem inom olika områden.

För att med jakt begränsa stammens tillväxt behöver vi använda alla jaktmetoder och verktyg som finns. Det är på sitt sätt ett utropstecken att vi har en jaktmyndighet som inte förstår så enkla och tydliga orsakssammanhang.”

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser