EXTRA: Det blir vargjakt

Stockholm (JJ) Idag har Naturvårdsverket fattat beslut om en selektiv och riktad jakt på inavlade vargar som ett led för att minska inaveln och få en långsiktigt livskraftig vargstam. En selektiv och riktad jakt är den enda åtgärden som på kort sikt kan minska inavelsgraden, skriver de i ett pressmeddelande.

16 vargar får skjutas nu i vinter. Foto: Per Jonson
En forskarrapport visar att en selektiv och riktad jakt kan bidra till att minska inaveln i den svenska vargstammen. Processen kan ytterligare påskyndas genom att tillföra extra obesläktade vargar. Det beror på att åtgärder som bidrar till en genetisk förstärkning av vargstammen får snabbare genomslag om vargstammen är mindre.

– Det är vargar i de mest inavlade reviren som kommer att omfattas av en selektiv och riktad jakt eftersom syftet är att minska inaveln i vargstammen. En selektiv och riktad jakt ska inte blandas ihop med vanlig licensjakt. Den riktade jakten är en av flera åtgärder för att minska inaveln i vargstammen och ett led i arbetet med den genetiska förstärkningen, säger Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket.

En minskad inavelsgrad skulle påtagligt främja den skandinaviska vargstammens genetiska status i ett längre perspektiv och därmed skapa förutsättningar för en gynnsam bevarandestatus. Jakten bidrar till vargstammens möjligheter att nå gynnsam bevarandestatus. Den kommer att kombineras med andra åtgärder för genetisk förstärkning som till exempel utsättning av djurparksvalpar till vilda vargars revir. Valparna bidrar med nya gener till den inavlade vargstammen.

Genom en riktad jakt mot ett av alfadjuren i revir med hög inavel skapas förutsättningar för att vargar med lägre inavelsgrad ska kunna ta över efter det avlivade alfadjuret. Avkommor från ett sådant vargpar får då en lägre inavelsgrad.

Riktad jakt en del i långsiktigt arbete för en livskraftig vargstam

Naturvårdsverket har fått ett nytt uppdrag av regeringen om att fortsätta arbetet med genetisk förstärkning av vargstammen fram till 2014. I förvaltningsplanen för varg som presenterades i juni 2012 finns olika åtgärder för genetisk förstärkning av vargstammen. Bland annat uppdraget till forskarna om att undersöka om det går att underlätta den genetiska förstärkningen genom selektiv, riktad och populationsreglerande jakt.

─Jag vill betona att en sådan jakt på varg som bedrevs 2010 och 2011 inte är aktuell. Naturvårdsverkets inställning är att den genetiska förstärkningen måste komma först innan vi kan ha en vanlig licensjakt på varg, avslutar Maria Ågren.


Fakta om selektiv och riktad jakt:

– De mest inavlade reviren omfattas av den riktade jakten.

– I varje utpekat revir får högst två individer fällas. Jakten ska inriktas mot grupper av varg och ska, om möjligt, bedrivas så att högst ett av alfadjuren fälls.

– De som har jakträtt på marken där de utvalda reviren finns får jaga

– Jakten pågår mellan 31 januari och 20 februari 2013. Under den 31 januari får man endast spåra.

– Jaktledaren ska minst en gång i timmen rapportera in till aktuell länsstyrelsen om resultat från jakten.

– Naturvårdsverket följer utvecklingen av vargstammens genetiska status.

Berörda revir:

Jakt tillåts efter vargar i Dalarnas, Värmlands, Örebro och Västmanlands län i nedanstående revir. I revir som är länsgränsöverskridande ska berörda länsstyrelser samordna sig om jakten. Högst två vargar får fällas i varje nedanstående revir, sammanlagt 16 vargar.

–          Brattfors                 Värmlands län

–          Fulufjället               Dalarnas län

–          Acksjön                  Värmlands län

–          Ulriksberg               Örebro län

–          Villingsberg            Örebro län

–          Kloten                     Dalarnas och Örebro län

–          Hedbyn                   Örebro och Västmanlands län

–          Kölsta                     Västmanlands län

Listan kan komma att revideras om det kommer helt ny information om reviren, till exempel att något alfadjur saknas, från berörda länsstyrelser.

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Älgjaktsvinnarna klara

Kungsbacka (JJ) Varje höst lottar Jaktjournalen ut fem platser till tidningens älgjakt i Ströms Vattudal. Som vanligt är intresset mycket stort. Och de lyckliga vinnarna är…

Annonser