EXTRA: De misstänkta vargjägarna friade

Mora (JJ) Nyss meddelades domen i det uppmärksammade Lillhärdsfallet. De fem åtalade jägarna frias från åtalet av en enig tingsrätt.

I Mora Tingsrätts dom står det:

Frågan är om det kan anses vara ställt utom rimligt tvivel att de tilltalade i enlighet med gärningspåståendet sökt efter, spårat och förföljt varg i syfte att döda eller skada varg. För att det ska kunna anses vara ställt utom rimligt tvivel krävs att det finns stödbevisning som knyter de tilltalade till den åtalade gärningen.

Åklagarens beskrivna händelseförlopp framstår som sammanhängande och logiskt och innehåller flera omständigheter som talar för att det varit fråga om illegal jakt i området. Frågan är om dessa omständigheter i tillräcklig grad kan knytas till de tilltalade eller någon av dem.

Det åtalade brottet har ett högt straffvärde och därmed måste även höga krav ställas på bevisningen. Åtalet bygger i allt väsentlig på indicier. Det finns dock flera omständigheter i utredningen som inte kunnat knytas till de tilltalade eller någon av dem. Det kan heller inte anses styrkt i målet att de tilltalade haft till syfte att döda eller skada varg. Sammantaget gör tingsrätten därför den bedömningen att det inte kan anses vara ställt utom rimligt tvivel att [de åtalade] tillsammans och i samförstånd gjort sig skyldiga till grovt jaktbrott. Åtalet ska därför ogillas.

Det var våren 2012 som de fem männen häktades misstänkta för att ha försökt döda vargar i Tandsjöreviret. Inga konkreta bevis har under rättegången kunnat presenteras och målet har varit ett så kallat indiciemål.

Miljöåklagare Åse Schoultz har inte hunnit läsa igenom domen men säger till Jaktjournalen att hon kommer att jobba för att domen ska prövas av en högre instans.

– Jag har inte hunnit läsa domen men ser att domstolen var enig i sitt beslut. Det ligger i farans riktning att jag kommer överklaga domen, säger hon.

Uppdatering 14:37:

Håkan Müntzing, advokat som företrätt Anders Dunder, en av de misstänkta (intervjuad i Jaktjournalen nr 10, 2014) är nöjd med domen.

– Jag är självfallet lättad för min klients räkning över domen men inte förvånad. Jag hoppas nu åklagaren ser att domen är entydig i sitt budskap. Den ger tydliga signaler i alla de enskilda delarna.

Håkan Müntzing säger att det nu finns skäl för att utreda hur myndigheterna agerat mot Anders Dunder.

– Det kan visa sig att de agerat på ett kränkande sätt. Han har varit frihetsberövad och fått sina vapen beslagtagna, säger Håkan Müntzing.

Uppdatering 15:47:

Miljöåklagare Åse Schoultz står fast vid sin ståndpunkt att överklaga domen till Svea Hovrätt efter att ha läst igenom domskälen.

– Jag håller inte med Mora Tingsrätt utan anser att brottet är styrkt och kommer gå vidare med saken.

Överklagan planeras att lämnas in under nästkommande vecka.

AKTUELLT

Kommun och polis oense om hotfull varg

Finland (JJ) Kommunstyrelsen i Vörå och polisen har kommit ihop sig om en närgången och hotfull varg. Polisen beslöt att den inte skulle avlivas och nu har kommunen JO-anmält polisen.

Ingrid 79 år fällde 20-taggare

Strömsund (JJ) Att åldern inte har någon betydelse är Ingrid Ludwig, 79 år, ett levande bevis på. I går fällde hon en riktig drömtjur på 20-taggar i Lillvikens Jaktlag, i norra Jämtland.

Det är den vikbara Tikkan polisen vill stoppa

Umeå (JJ) Andra vapen kan enkelt plockas isär och blir då kortare än Tikka T3 TAC A1. Men det är bössan med den vikbara kolven polisen vill stoppa. Nu ska saken upp i Kammarrätten och hittills har tvisten om Tobias Lindgrens licens kostat honom 74 000 kronor.

Annonser