Expressens undersökning visar att läsarna inte vill ha varg i Sverige!

Vid en läsaromröstning i Expressen visade det sig att tidningens läsare var emot återinförande av varg.

Vargfakta.se har sammanställt uppkomsten och resultatet av omröstningen. På deras hemsida skriver de:

I slutet av förra veckan presenterade Jägarnas Riksförbund från de 11 berörda varglänen, ett manifest mot varg. Det ledde till en artikel i Expressen som publicerades i nätupplagan den 8 januari.

Förutom ett referat av JRF:s debattinlägg intervjuades också Mikael Karlsson från Naturskyddsföreningen i artikeln. Omröstning online säger nej till varg Vid sidan av artikeln gavs möjlighet att rösta om varg i Sverige.

Frågan som ställdes var ”Ska vargen få finnas i Sverige?”. Den kunde bara besvaras med ja eller nej och läsarna tilläts bara rösta en gång var.

Efter att 9 881 av Expressens läsare röstat (tor 12 januari 2012, kl 1809) visar resultatet hittills att en majoritet av deltagarna är mot återinförandet av varg i Sverige.

59% har röstat nej, medan endast 41% säger sig vara för frilevande varg.                                    

När Vargfakta kontrollerade resultatet den 12 januari kl 18.09 hade 9 881 personer röstat. För att undvika ”valfusk” har Expressen lagt in en funktion som bara tillåter en röst per dator.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser