EU-kommissionen får svar på tal

Stockholm (JJ) Regeringen har nu via Utrikesdepartementet svarat på EU-kommissionens yttrande. Kommissionen menar att Sverige inte uppfyllt sina skyldigheter kring vargförvaltningen, men Regeringen tillbakavisar nu kritiken.

Under flera år har en skriftväxling mellan Regeringen och EU-kommissionen pågått, i vilken kommissionen kritiserat den svenska vargförvaltningen och Regeringen försvarat den samma. Senast i juni kom den senaste skrivelsen från EU-kommissionen där de skriver att Sverige fortfarande inte uppfyller de krav som art- och habitatdirektivet ställer i i artiklarna 12 och 16.

Regeringen har nu skickat sitt svar i vilket de tillbakavisar kritiken och menar att Sverige visst uppfyller kraven vad gäller säkerställande av gynnsam bevarandestatus, vargens naturliga utbredningsområde, licensjakt samt vargflyttar.

Vidare skriver Regeringen att de nu under 2015 har beslutat genomföra flera utredningar. Sårbarhetsanalysen för varg ska uppdateras för att på nytt se hur många vargar som krävs för att gynnsam bevarandestatus ska vara uppnådd. I den här utredningen ska hänsyn tas till påverkan vargen har på landsbygdens näringar samt renskötsel.

Statens jordbruksverk ska utvärdera hur skador på tamdjur kan förebyggas ytterligare. Dessutom ska en utredare lägga fram förslag på hur processen vid överklaganden av beslut kan bli så transparent och rättssäker som möjligt.

Naturvårdsverket har också fått i uppdrag att undersöka hur skyddsjakten på varg kan utvecklas för att bli effektivare, ”möta de behov som i dag finns givet den ökade vargtätheten i vissa områden där detta kan skapa problem för viss djurhållning och där det i dag inte finns någon annan lämplig lösning”.

Enligt Regeringen har EU-kommissionen missuppfattat hur den svenska vargens utbredningsområde ser ut och därför ställt sig tveksamma till om populationen har gynnsam bevarande status. I sitt svar hoppas Regeringen bringa klarhet och skriver att utbredningsområdet inte är begränsat.

Den uppdaterade sårbarhetsanalysen ska redovisas den 30 september i år, där ett nytt referensvärde ska tas fram vilket Regeringen ska ta ställning till.

Kritiken av licensjakterna 2013 och 2014 saknar enligt Regeringen grund eftersom de licensjakterna endast genomfördes i mycket begränsad omfattning  ”Kommissionen har nämligen inte förklarat på vilket sätt ett beslut om licensjakt, som inte har resulterat i någon jakt i egentlig utsträckning, skulle kunna utgöra en överträdelse av artikel 12 och 16 i art- och habitatdirektivet.”

Regeringen tillbakavisar också påståendet att årets licensjakt decimerat vargpopulationen med 12 procent. Den uppgiften baserar nämligen på gamla inventeringssiffror. Vargstammens storlek var vid årets licensjakt 415 individer och inte 370 som kommissionen utgått i från.

Läs hela Regeringens svar här>>

 

AKTUELLT

Nu ska Sveriges bästa harhund koras

Vrigstad (JJ) Nu är det snart dags för årets stora Stövarmästerskap, Stövar-SM för harhundar. Imorgon invigs arrangemanget i Vrigstad och Jaktjournalen finns naturligtvis på plats.

Bra jaktår för tjäder och vildsvin i Dalarna

Dalarna (JJ) Det är goda tider för skogsfågeljägarna och vildsvinsjägarna i Dalarna. Under senaste jaktåret sköts nästan dubbelt så många tjädrar som året innan – och antalet fällda vildsvin fortsätter öka.

Skadades när hjort attackerade

Linköping (JJ) Eftersöket på en skadad hjort blev dramatiskt när eftersöksjägaren plötsligt blev attackerad och landade så illa att räddningstjänst och ambulans fick inkallas. Olyckan inträffade utanför Sturefors i Linköpings kommun.

Debatt: Riksjaktvårdskonsulent rasar över älgrapport

Kungsbacka (JJ) Skogsstyrelsens föreslår en kraftig sänkning av älgstammen. I diskussioner kring hur mycket älgstammen skulle sänkas nämns en halvering. En hållning och målsättning som givetvis är helt oacceptabel för Svenska Jägareförbundet, landets jägare och högst sannolikt även för den breda allmänheten, skriver riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné i ett debattinlägg.

Skogsstyrelsen vill halvera älgstammen

Kungsbacka (JJ) I en ny rapport föreslår Skogsstyrelsen att man ska halvera älgstammen för att öka tillväxten i skogen. Dessutom föreslår myndigheten att man ska gå från älgförvaltningsområden till klövviltförvaltningsområden.

Annonser