EU klagan oroar inte Jägareförbundet

Det finns inga skäl att stoppa vår strikt kontrollerade jakt på varg. Enligt internationella forskare har Sverige en unik kunskap om vargstammen och en tydlig förvaltningsstrategi som är förenlig med EU:s riktlinjer.<< Detta hävdar Svenska Jägareförbundet i ett pressmeddelande.

– Är den svenska vargjakten laglig?

En rapport från LCIE, rovdjursexperter under Europeiska rådet, visar att den svenska vargförvaltningsmodellen med jakt inte strider mot intentionerna i de riktlinjer för förvaltning av stora rovdjur om de själva arbetat fram och som EU kommissionen antagit som sina. Det är regeringen och inte vi som hanterar anmälan men vi bidrar gärna med fakta.

– Vad händer med EU kommissionens anmälan om den svenska vargjakten?           Efter en anmälan får Sverige svara. Antingen nöjer man sig med svaret eller gör ett så kallat motiverat yttrande. Sverige ska svara på det. Därefter väljer kommissionen att antingen nöja sig med svaret från Sverige eller överlämna frågan till avgörande i EU domstolen. Anmälningar av det här slaget är ej ovanligt, Sverige har tidigare t ex fått ett så kallat motiverat yttrande rörande lodjursjakten, trots det jagar vi fortfarande lodjur efter mindre justeringar av regelverket.

– Är det fler länder än Sverige som har vargjakt?                                                                 Redan idag jagas varg i många EU-länder förutom Sverige. Sverige tillhör de länder som har absolut bäst kunskap om sin vargstam. Inget annat av de länder som jagar varg har tillnärmelsevis lika god kunskap.

– Hur gick årets vargjakt?

Hittills har den gått utmärkt. SMS-systemet, som Jägareförbundet tagit fram, har gett snabb information till jaktlagen. Länsstyrelserna i Dalarna och Värland har till exempel redan berömt jägarna för att organisationen runt jakten fungerat mycket väl. Skyttet har varit bättre betydligt bättre i år enligt Statens veterinär medicinska anstalt.

– Vilket var det viktigaste målet med jakten?

Syftet med vargjakten är att bromsa tillväxten och att skapa förutsättningar för rovdjurspolitikens andra steg, införlivandet av nya vargar.
Jägareförbundet menar dock att jakten även borde syfta till att minska de höga koncentrationerna i några Mellansvenska län.

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Klarar sig kalven i vinter? Hur många älgar dör?

Fagersta (JJ) – Vi har inte upplevt sådant här väder tidigare. Det går inte att förutse hur många vilda djur som kommer att dö till följd av värmen och torkan. Det säger Jägareförbundets forskningsansvarige, Fredrik Widemo.

Älgjaktsvinnarna klara

Kungsbacka (JJ) Varje höst lottar Jaktjournalen ut fem platser till tidningens älgjakt i Ströms Vattudal. Som vanligt är intresset mycket stort. Och de lyckliga vinnarna är…

Annonser