EU fortsatt kritiska till Sveriges vargförvaltning

Den framtida vargförvaltningen i Sverige, och främst kraven på vargjakt, är fortfarande oviss sedan EU är fortsatt kritiska.

– Sverige har inte visat en trovärdig förvaltningsplan om hur vargstammen ska leva vidare på lång sikt, säger Joe Hennon, EU-kommissionärens presstalesman, till Sveriges Radio idag.

– Även om vargarna blir fler, nu troligen över 350, så är de flesta djur mer släkt med varandra än syskon. Sådan skadlig inavel blev argument för jakt att skjuta bort inavlade djur, och plantera ut obesläktade, eller underlätta invandring.

Men jakten stoppades av överklaganden, som ännu inte avgjorts i svensk domstol. Och det är inte lätt att sätta ut djur. Hur som helst vill EU se en plan för hur förstärkningen av vargstammen ska gå till rent praktiskt.

– I vår har ett invandrat vargpar som flyttats till Tiveden fått valpar där. Det ser Naturvårdsverket som ett framsteg. Det i sig bevisar inte att Sverige är på rätt väg, säger Joe Hennon.

När det gäller varg försöker myndigheterna gå balansgång mellan artskyddsreglerna och dem som ska leva med varg inpå knutarna och riskerar få sina husdjur skadade. Och det är nödvändigt att diskutera och lyssna med alla berörda, säger Joe Hennon.

– Men vi måste samtidigt se till att skyddade arter verkligen skyddas, säger han, till Sveriges Radio.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser