”Ett dråpslag”, kallar socialdemokrater EU:s förslag om blyad ammunition

– Ett dråpslag mot jägarkåren. Så betecknar de S-märkta EU-parlamentarikerna Erik Bergkvist och Johan Danielsson EU:s långtgående förslag att begränsa användningen av blyad ammunition.