vargförförvaltning

Forskare kräver minst 600 vargar i Sverige

Kungsbacka (JJ) Nyligen presenterades slutrapporten i forskningstudien Claws and Laws. Naturvårdsverket har finansierat den tvärvetenskapliga studien där både bevarandebiologer och juridikforskare föreslagit hur begreppet gynnsambevarande status bör tolkas.

Mer pengar till vargforskning

Hoppsan – en del läsare kanske reagerar på min rubrik och tycker att nu får det vara nog med mångmiljonrullningen som dagens vargförvaltning medför. Men mitt påstående är berättigat sedan forskare vid Uppsala Universitet undersökt den genetiska statusen hos invandrade vargar.

Annonser