trafikeftersök

Nationella viltolycksrådet kräver ökat ansvar av bilister

Kungsbacka (JJ) I går berättade Jaktjournalen om eftersöksjägaren Per Sandbergs nära döden upplevelse i samband med ett eftersök på en trafikskadad älg. Nationella Viltolycksrådet anser att händelsen är mycket tragisk och poängterar bristen av förståelse för arbete på väg hos många bilister.

Annonser