tall

Mindre betesskador i Svealand

Kungsbacka (JJ) Enligt Skogsstyrelsen har betesskador på tallungskog minskat i Svealand. Det visar inventeringresultat myndigheten analyserat.

Hårt betestryck i Svealand

Kungsbacka (JJ) Skogsstyrelsen rapporterar att skadorna på tall i ungskog orsakade främst av älg fortsatt är omfattande i delar av Svealand.

Annonser