småland

Sköt småländsk drömtjur

Moheda (JJ) Med flera hundra fällda älgar på sitt samvete smög, Mattias Ringström, Moheda in på ståndskallet. Jämthunden skällde på en ko. När stortjuren plötsligt reser sig upp började pulsen slå rejält. – Jag hade nästan glömt av hur det kändes.

2 000 jägare senarelägger älgjakten!

Växjö (JJ) I älgförvaltningsområde 4, södra Växjö deltar 2 000 jägare i ett pilotprojekt. I området ingår sex älgskötselområden där älgjaktspremiären skjuts upp från andra till tredje måndagen i oktober. Anledningen är att jägarna inte ska störa i brunsten.

Ingen skyddsjakt på skadad Smålandsvarg

Jönköping (JJ) Den varg som under vintern observerats i Småland och som haltat har nu filmats på en rävåtel. Ena baktassen är så pass skadad att vargen över huvud taget inte stödjer på benet. Trots detta vill Länsstyrelsen inte att den ska skyddsjagas.

Annonser