skyddsjakt

Utöver ordinarie jaktutövning ges tillstånd till skyddsjakt på våra viltarter. Detta görs för att förhindra skador preventivt eller för minska ett rådande problem. Dessutom kan tillstånd ges för att i tillägg till ordinarie jakt, öka jakttrycket på en talrik population. Här samlas Jaktjournalens nyheter som berör skyddsjakt beslutad av Länsstyrelse, Naturvårdsverk eller annan myndighet.
ANNONS ▼

Ny vargattack i Halland

Samma dag som länsstyrelsen i Halland beslutade om ny skyddsjakt på varg upptäcktes ännu en vargattack mot en fårbesättning.
ANNONS ▼
ANNONS ▼

Två vargar får skyddsjagas i Bollnäsområdet

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har beslutat om skyddsjakt efter två vargar som har angripit boskap i Håkanbo, Lingbo och Tönsen i Bollnäs kommun under de senaste två månaderna. Vargarna uppvisar ett oskyggt beteende har ett 40-tal synobsar finns rapporterade.