skogsstyrelsen

ANNONS ▼

Skogsstyrelsen larmar ökade betesskador

I ett pressmeddelande redovisar Skogsstyrelsen fortsatt höga nivåer med betesskador från älg och andra hjortdjur i södra Sverige. I sju av åtta län i Götaland har betesskadorna på yngre tallbestånd ökat.
ANNONS ▼

Minskad budget stoppar ”formellt” skydd av skog

Minskad budget gör att Skogsstyrelsen nu stoppar arbetet med att skydda skog. – Vi kan inte formellt skydda skog om vi inte är säkra på att vi har pengarna att ersätta markägarna, säger Skogsstyrelsens generaldirektör, Herman Sundqvist.
ANNONS ▼

Debatt: Riksjaktvårdskonsulent rasar över älgrapport

Kungsbacka (JJ) Skogsstyrelsens föreslår en kraftig sänkning av älgstammen. I diskussioner kring hur mycket älgstammen skulle sänkas nämns en halvering. En hållning och målsättning som givetvis är helt oacceptabel för Svenska Jägareförbundet, landets jägare och högst sannolikt även för den breda allmänheten, skriver riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné i ett debattinlägg.

Skogsstyrelsen vill halvera älgstammen

Kungsbacka (JJ) I en ny rapport föreslår Skogsstyrelsen att man ska halvera älgstammen för att öka tillväxten i skogen. Dessutom föreslår myndigheten att man ska gå från älgförvaltningsområden till klövviltförvaltningsområden.

Jägare ombeds inventera granbarkborreangrepp

Kungsbacka (JJ) Efter sommarens omfattande angrepp av granbarkborre i landets sydliga delar är situationen så allvarlig att Skogsstyrelsen nu uppmanar skogsägare och jägare att titta extra efter nya angrepp när de ändå är ute och jagar. Förhoppningsvis kan nya skador upptäckas under jakten och angripna träd kan tas ut i tid och minska barkborrens skador.