skarvjakt

Skarven och sälen äter 200 000 ton fisk per år

Kungsbacka (JJ) Forskare har undersökt hur mycket fisk skarv och säl i Östersjön äter årligen. Det visar sig att de två djurarterna äter omkring lika mycket fisk var, cirka 100 000 ton om året. Det kustnära småskaliga fisket drabbas av konkurrensförhållandet.  

Fler än tusen skarvar får skjutas

Kalmar (JJ) Länsstyrelsen i Kalmar anser att skarven orsakar stor skada på fisket och har därför beviljat skyddsjakt på 1 250 storskarvar. Jakten ska huvudsakligen bedrivas i närheten av fiskeredskap.

Rekordmånga skarvar i Stockholms skärgård

Stockholm (JJ) Antalet skarvarna är fler än någonsin i Stockholms skärgård och nu vill Skärgårdslandstingsrådet drastiskt minska kolonierna med skyddsjakt och skjuta bort minst 15 000 skarvar.

Ornitologer stoppar skarvjakt

Kalmar (JJ) Sveriges ornitologiska förening har överklagat länsstyrelsen i Kalmar läns beslut om skarvjakt. Nu inhiberas beslutet av Naturvårdsverket.

Annonser