överklagar

Försäkringsbolagets svar om Björn Eeks skadade hund

Östersund (JJ) Länsförsäkringar i Jämtland står fast vid sitt beslut, att inte ersätta skadorna på Björn Eks hund fullt ut. – Vi använder utslag i Allmänna reklamationsnämnden och tingsrätten som guidelines när vi fattar våra beslut, säger bolagets skadechef, Kent Karlstrand i Jaktjournalens webbradio.

Nekas försäkringspengar på grund av löshundsjakt

Stockholm (JJ) Svenska Kennelklubbens jakthundsansvarige, Björn Eek, nekas full ersättning för bettskadorna på sin gråhundstik. – Försäkringsbolaget anser att det är ett medvetet risktagande att släppa sin hund på jakt. Det kommer att få enorma följdverkningar för landets alla hundägare, säger Björn Eek i Jaktjournalens webbradio.

Överklagar till högsta instans om Benelli MR1

Kungsbacka (JJ) Det kommer att bli en vända till i domstolen om halvautomatiska kulgeväret Benelli MR1, om Toni Celan får som han vill. – Jag kommer att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen, säger Toni Celan till Jaktjournalen.

Annonser