myndighet

Ledare: Hur man skapar myndighetsförakt

Polisinsatsen efter den misstänkta illegala jakten på varg i Dalarna är ett exempel på inkompetens och övervåld. "Det är precis så här man skapar myndighetsförakt", skriver chefredaktör Daniel Sanchez.
ANNONS ▼

Ny viltvårdsmyndighet att vänta

Stockholm (JJ) Miljö- och jordbruksutskottet förslår till riksdagen att en ny viltvårdsmyndighet skapas. Den nya regeringen slopade detta förslag men genom en motion kom frågan åter upp på agandan och nu ställer sig Alliansens och Sverigedemokraternas representanter i utskottet bakom förslaget, vilket kan fälla Regeringen.
ANNONS ▼
ANNONS ▼