jägarexamen

Drabbas av nya jägarexamensregler

Kungsbacka (JJ) Efter den 30 juni kan man inte längre vara både kursledare och provledare på jägarexamansutbildningar. Orsaken är att examinatorns roll ska tydliggöras. Kursledare som drabbas är dock inte nöjda.

Nu blir jägarexamen digital

Kungsbacka (JJ) Jägarexamens teoretiska prov ska bli säkrare och modernare med ett digitaliserat prov. Beslutet är ett så kallat inriktningsbeslut och nu startar arbetet med att digitalisera teoriprovet, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Klart vi ska ha årliga skytteprov!

Nyligen presenterade Svenska Jägareförbundet ett nytt skjutprov, vildsvinspasset. För ett par år sedan introducerades björnpasset. Det är väl bra med frivilliga skytteprov som ökar vår kompetens, men varför ska det vara så himla svårt att skapa ett system som från grunden fungerar istället?

Minskat antal jägarexamen

Stockholm (JJ) Under första hälften av 2016 minskade antalet jägarexamen med sju procent efter en längre tid av ökade antal examen.

Rekordstort intresse för jägarexamen

Intresset för att ta jägarexamen är stort. Det är "inne" med jakt. Under år 2015 fick 13 462 personer godkänt på teoriprovet, en ökning med nära sex procent sedan 2006.

Dyrare ta jägarexamen

Stockholm (JJ) Det blir dyrare att ta jägarexamen. Naturvårdsverket har justerat och moderniserat föreskrifterna, där man förtydligar vad som gäller för skjutprov och vilka krav det ställs i samband med digital registrering av resultat. De nya föreskrifterna träder i kraft vid årsskiftet.

Korta jägarexamenskurser får kritik

Kungsbacka (JJ) Intensivkurser där nya jägare får sin examen efter mycket kort studietid är återigen på tapeten. Efter kritik ur de egna leden öppnar nu Naturvårdsverket för en översyn av hur proven går till.

Nya förslag på jägarexamen

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifterna för jägarexamen som ersätter NFS 2005:4. Förslaget handlar om utveckling av tekniska stöd, avgiften för de olika proven inom jägarexamen och om hur resultatredovisningen går till. Allmänheten kan lämna synpunkter på förslagen, rapporterar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Annonser