inventering

ANNONS ▼

Jägareförbundet hoppas hitta fler lospår i Västmanland

Jägareförbundet i Västmanland misstänker att det finns ett mörkertal i lodjursstammen. Inventeringsreglerna gör att hela familjegrupper kan missas och därför genomför förbundet och länsstyrelsen nu en områdesinventering under en helg. Allmänheten bjuds in att delta.
ANNONS ▼
ANNONS ▼

Skogsstyrelsen larmar ökade betesskador

I ett pressmeddelande redovisar Skogsstyrelsen fortsatt höga nivåer med betesskador från älg och andra hjortdjur i södra Sverige. I sju av åtta län i Götaland har betesskadorna på yngre tallbestånd ökat.

Rovdjursinventering i Stockholms län klar

Länsstyrelsen i Stockholms län har redovisat inventeringsresultatet för senaste säsongen och kan konstatera ett vargrevir i södra delen av länet och flera lodjursfamiljegrupper i länets norra del.