inventering

ANNONS ▼
ANNONS ▼

Skogsstyrelsen larmar ökade betesskador

I ett pressmeddelande redovisar Skogsstyrelsen fortsatt höga nivåer med betesskador från älg och andra hjortdjur i södra Sverige. I sju av åtta län i Götaland har betesskadorna på yngre tallbestånd ökat.
ANNONS ▼

Rovdjursinventering i Stockholms län klar

Länsstyrelsen i Stockholms län har redovisat inventeringsresultatet för senaste säsongen och kan konstatera ett vargrevir i södra delen av länet och flera lodjursfamiljegrupper i länets norra del.

Jägare ombeds inventera granbarkborreangrepp

Kungsbacka (JJ) Efter sommarens omfattande angrepp av granbarkborre i landets sydliga delar är situationen så allvarlig att Skogsstyrelsen nu uppmanar skogsägare och jägare att titta extra efter nya angrepp när de ändå är ute och jagar. Förhoppningsvis kan nya skador upptäckas under jakten och angripna träd kan tas ut i tid och minska barkborrens skador.

Annonser