förvaltning

Ny handbok för förbättrad gåsförvaltning

Kungsbacka (JJ) En ny handbok ska öka kunskapen av våra gäss och hur de ska förvaltas på bästa sätt för att minska konfliktytan med människor. Bakom boken står två av Sveriges mest framträdande gåsforskare.

Gör dokumentär om jakten i Afrika

Afrika (JJ) Danske jägaren och jaktförsvararen Jens Ulrik Høgh har startat ett crowfundat projekt. Han vill göra en dokumentärfilm som visar vilken betydelse jakten i Afrika har för lokalbefolkning och djurlivet.

Minst 15 lodjursföryngringar i Västra Götalands län

Vänersborg (JJ) Hittills har 15 lodjursföryngringar konstaterats i Västra Götalands län, och rovdjursspårare vet att fler familjegrupper finns men har inte kunnat spåra dem på grund av bristande tillgång på snö. Hoppet hos länsstyrelsen har dock ökat nu när 30 viltkameror köpts in till ändamålet.

Annonser