dvärgbandmask

ANNONS ▼
LEDIGA TJÄNSTER
ANNONS ▼
ANNONS ▼

Smitthärdar med dvärgbandmask finns

Uppsala (JJ) Nu visar SLU-forskare att det finns lokaler där ”bakgrundssmittan” till rävens dvärgbandmask är ganska hög. På den plats där forskarna hittade merparten av de smittade vattensorkarna fanns parasiten i drygt 20 procent av den rävspillning som hade samlats in.

Dvärgbandmaskprojekt avslutat

Uppsala (JJ) Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) har avslutat sin treåriga studie av rävens dvärgbandmask. I tre av 2 279 rävar hittades dvärgbandmasken. Alla tre smittade rävarna har kommit från kommuner där smittan tidigare upptäckts.

Dvärgbandmask hittad i Småland!

Kungsbacka (JJ) Rävens dvärgbandmask sprider sig över landet. Det senaste fyndet har gjorts rävspillning, utanför Växjö i Småland. Fyndet är det femte i Sverige forskare konstaterat hittills. Detta rapporterar Sveriges Lantbruksuniversitet i ett pressmeddelande.

Rävens dvärgbandmask hittad hos vattensork i nytt område

Uppsala (JJ) Forskare från SLU har nu identifierat ännu en plats, den fjärde i Sverige, med förekomst av rävens dvärgbandmask. Fyndet gjordes i en vattensork i Södermanland cirka 70 km från en plats där parasiten tidigare har påvisats hos rävar. Forskningen bedrivs inom ett EU-projekt och SLU:s fortlöpande miljöanalys.

Dvärgbandmasken kvar i två smittade områden

Rävens dvärgbandmask, som även kan smitta människor, har funnits i Sverige åtminstone sedan 2011. Träckprover som samlats in under 2013 visar att parasiten finns kvar i två av de tre områden där den påvisades 2011, i närheten av Katrineholm respektive Uddevalla. Förekomsten är dock fortfarande på en låg nivå. Resultaten presenteras idag av doktorand Andrea Miller från SLU.