äbin

ANNONS ▼

Kan man lita på Äbin?

Det finns många frågor och vissa tveksamheter kring Älgbetesinventeringen, Äbin. Metoden används som underlag för älgförvaltningsplanerna, men är hur går den till – och framförallt: Är resultaten tillförlitliga och användbara i viltförvaltningen?
ANNONS ▼

Skogssällskapet förordar högt jakttryck på älgkalv

Kungsbacka (JJ) På flera håll i landet planerar älgjaktslag att hålla igen på avskjutningen när älgjakten drar igång om ett par dagar. En åtgärd Skogssällskapet motsätter sig. De menar minskat uttag både är oetiskt och fel ur förvaltningssynpunkt.

Vill motverka ond spiral kring betesskador

Ericsberg (JJ) I slutet av veckan kommer en workshop hållas på Ericsberg utanför Katrineholm. Jägarorganisationer, forskare, märkägare samt skogsbolag ska diskutera betesskadeläget och vilka åtgärder som krävs för att minska konfliktytorna.
ANNONS ▼

Exceptionellt stora älgbetesskador i norr

Norrland (JJ) Myndigheten Skogsstyrelsen meddelar att statistiken från årets nu färdiga betesinventering är sammanställd. Resultatet visar områden Norrland med betesskador på tall, större än någonsin uppmätta.