Enklare skyddsjakt krävs för att skydda skogen

Minst 70 procent av alla Sveriges tallstammar ska vara oskadade av viltbete. Det är Skogssveriges nya mål.
Skogsbruket vill få snabb skyddsjakt på älg om jägarna inte lyckas fälla sin tilldelning. Foto: Holger Nilsson.

Svensk skogsbruk har nu ställt upp gemensamma mål för hur klövviltet ska skötas.

– Tidigare mål har varit lite svårkommunicerade. Med de nya gemensamma målen blir vi tydliga i vårt arbete på såväl nationell som regional och lokal nivå, säger Ronny Löfstrand, ordförande i skogsbrukets samverkansgrupp som tillsammans med Skogsindustrierna, Sveaskog, Bergvik skog och LRF-skogsägarna har formulerat de nya målen, rapporterar ATL:s nätupplaga.

Huvudmålen är att det ska vara möjligt att odla det trädslag som passar bäst för marken, minst 70 procent av föryngrade tallstammar ska vid fem meters höjd vara oskadade och det ska även gå att ha skogar av rönn, asp, sälg och ek i hela Sverige där de förekommer naturligt.

Målen ska vara mätbara och skogsbruket har satt upp ett ramverk för hur de ska nå de uppsatta målen. Bland annat står det i ramverket att klövviltstammarnas numerär och sammansättning ska anpassas efter vad fodertillgång, betesskador och mål för biologisk mångfald medger.

Målet för hur många älgar som ska skjutas ska bestämmas inom respektive älgförvaltningsområde och även att en markägare snabbt och på ett förutsägbart sätt ska kunna beviljas skyddsjakt, om ordinarie klövviltförvaltning inte lyckas nå sina mål.

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Älgjaktsvinnarna klara

Kungsbacka (JJ) Varje höst lottar Jaktjournalen ut fem platser till tidningens älgjakt i Ströms Vattudal. Som vanligt är intresset mycket stort. Och de lyckliga vinnarna är…

Annonser