Enklare skjuta finska vargar

Finland (JJ) Nästa jaktsäsong ska det gå snabbare att få tillstånd att skjuta problemvargar och lodjur i Finland.

Till hösten kommer jord- och skogsbruksministeriet att ge viltvårdsdistrikten rätt att fatta beslut om att avliva ett störande djur inom ramen för sina kvoter.
I de distrikt som inte har beviljats kvoter för varg- och lodjursjakt är det också i fortsättningen ministeriet som fattar beslut och jaktlicenser.
I vintras sköts 33 vargar med undantagstillstånd. Vargar och lodjur orsakar särskilt rennäringen allt större ekonomisk skada. Renskötare har ansökt om över 2 miljoner euro i skadestånd av staten.

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Får dödade av lodjur i Skåne

Skåne (JJ) Två får har konstaterats dödade av lodjur utanför skånska Örkelljunga. – Vi ser lodjur då och då, bland annat på åtelkamerorna, berättar en Jägare.

Annonser