Enighet om etik under björnjakt

Delsbo (JJ) Nyligen hölls ett möte i Delsbo för jägare, markägare och myndigheter där jaktetik ventilerades. Björnjakt stod på agendan och Länsstyrelsen i Gävleborgs län meddelar i ett pressmeddelande att det rådde stor enighet i frågan bland de närvarande.

– Det  finns många aktörer i länet som vill arbeta för en förbättring. Vi är övertygade om att de här frågorna är viktiga för framtida acceptans för jakt, säger Per Mellström som representerar jägarna i länets viltförvaltningsdelegation i ett pressmeddelande.

Upprinnelsen till mötet var att både markägare, länets jägare, länsstyrelse och polis de senaste åren har fått indikationer på att otillåtna jaktmetoder förekommer i samband med björnjakt. Signalerna kommer inte sällan från jägare som reagerat på oegentligheter som de sett eller hört talas om.

– Det är positivt att jägarkåren agerar. En förändring som kommer från jägarna själva är att föredra framför en hårdare reglering av björnjakten, säger Joel Isensköld, chef vid natur- och viltenheten på Länsstyrelsen Gävleborg.

En annan företeelse som mötesdeltagarna ser allvarligt på är löshundsläpp under hundförbudstiden. Hundar som släpps lösa under vår och sommar, trots att viltet då är extra känsligt för störningar, kan ställa till med stor skada.

– Polisen har fått indikationer på att den här typen av otillåten hundträning har ökat, kanske främst bland björnjägare, säger Lars Fredin, polisen.

Samtliga aktörer som var representerade på mötet tar tydligt avstånd från otillåtna jaktmetoder och vill arbeta aktivt med frågan. Länsstyrelsen Gävleborg har de senaste två åren gjort en grundlig översyn för att kartlägga problem vid björnjakten och hitta åtgärder.

Initiativtagare till mötet var markägargruppen i Gävleborgs län. Därifrån deltog Svea skog, Holmen Skog, Stora Enso Skog/Bergvik Skog, SCA Skog, BillerudKorsnäs, Uppsala stift, Mellanskog och LRF. Länets jägare var också representerade på mötet via viltförvaltningsdelegationens jägarrepresentant.

I Jaktjournalen nr 9 kommer en längre artikel om björnjakt och jaktetik.

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser