Enighet om älgförvaltning i norr

Kungsbacka (JJ) Enigheten var stor i många frågor när företrädare för älgförvaltningarna träffades i Umeå i veckan för att diskutera framtida förvaltning, rapporterar Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Älgjakten i norrland var på tapeten i veckan som gick. Foto: Per Jonson
Skogsbruket, jägare och länsmyndigheter är angelägna om att Skogsstyrelsen tar fram kunskapsunderlag som älgbetesinventering (Äbin) och foderprognoser. Det slogs fast när ledande företrädare för parterna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län samlades för att diskutera älgförvaltning.

Från nationell nivå medverkade Mats Sandgren, VD SCA skog och Jägareförbundets ordförande Björn Sprängare. De var överens om att arbetet med älgförvaltningen har startat bra, men att det är viktigt att fakta om skogen används som grund för bland annat förvaltningsplanerna.

Initiativet att samla de fyra länen är ett nytt sätt att diskutera skogsbruk och älgförvaltning.

– De fyra nordligaste län har många likheter när det gäller förutsättningar och frågeställningar för skogsbruk och älgförvaltning. Uppslutningen var mycket god och mötet gav en bra överblick över hur arbetet har fungerat, säger regionchef Staffan Norin, Skogsstyrelsen.

Frågorna som togs upp på mötet i Umeå behandlade:
• läget och utvecklingen av arbetet med älgförvaltningen,
• långsiktig och samstämmig bild av förväntningar på intressenternas olika roller i älgförvaltningen,
• de olika målen som satts upp för förvaltningen, exempelvis älgstammens kvalitet och skogsskador
•utformning av älgbetesinventering och foderprognoser.

– Företrädare för såväl skogsbruket som Jägareförbundet och länsstyrelserna hävdade att Skogsstyrelsens aktiva medverkan är viktig. Älgbetningsinventeringar och foderprognoser är viktiga kunskapsunderlag för älgförvaltningarna men det behövs en fortsatt utveckling av Äbin och långsiktighet när det gäller finansiering och användning, säger Bo Leijon regionansvarig för skog och vilt på Skogsstyrelsen.

Alla parter sätter stort värde på den bibehållna rådigheten på regional och lokal nivå.

Stor enighet i många frågor alltså men det finns frågetecken för om beslutade åtgärder och förvaltningsplanerna verkligen kommer att minska de omfattande älgbetesskadorna i norra Sverige. Skogsbruket och jägarna vill inledningsvis skapa ett bra samarbetsklimat och få den nya älgförvaltningen att fungera, summerar regionchef Staffan Norin.

AKTUELLT

Vad är det för skogsfågel egentligen?

Norrbotten (JJ) Kusinerna Jonte Salomonsson och Joel Salomonsson från Gråträsk och Piteå i Norrbotten är ivriga skogsfågeljägare. I går fällde dock en skogsfågel de aldrig tidigare stött på. Inte ens fågelforskaren Martin Green kan med säkerhet säga vad det rör sig om.

Jägare fann fullt utvecklat foster i dovhind

Västsverige (JJ) Ett jaktlag i Västsverige blev minst sagt konfunderade när de på en jakt i helgen passade en dovhind. De fann nämligen ett fullt utvecklat foster i henne. Med andra ord skulle hon kalva nu i dagarna, omkring tre månader senare än normalt.

Annonser