Enhetschef tillbakavisar höjning av referensvärden på varg

Arkivfoto: Per Jonson Stockholm (JJ) I går gick Svenska Jägareförbundets nyhetsorgan Svensk Jakt ut med nyheten att Naturvårdsverket chockhöjer refernsvärdet för varg. Nu tillbakavisar enhetchefen för natur och biologisk mångfald, Mark Marissink de uppgifterna. Det nationella referensvärdet på 270 vargar kvarstår.

Enligt Mark Marissink beror de nya uppgifterna kring ett förändrat referensvärde på 330 vargar i stället för 270 vargar på att situationen i dag är komplex.

– Vi håller på att ta fram ett förslag på förvaltningsplan för länsstyrelserna där de ska få föreslå miniminivåer för varg i respektive län. Eftersom vi har ett referensvärde på 270 vargar och i dag en vargstam som överstiger detta men ändå ingen föryngring vare sig i norr eller söder måste vi i vårt förslag ta höjd så att de totala antalet föryngringar inte understiger 27, motsvarande 270 vargar, säger han.

Detta betyder att Mellansverige bör ha minst 27 föryngringar fram tills dess södra och norra Sverige har tre föryngringar var. Först därefter kan man gå in och anpassa de lokala tätheterna. Enligt ett riksdagsbeslut ska det finnas varg i hela Sverige

Ni säger att Länsstyrelserna ska få lämna förslag på acceptabla miniminivåer. Vad gör ni om länsstyrelserna beslutar sig om nivåer som vid den totala sammanräkningen inte uppgår till 270 vargar?

– Då har vi ett problem som vi får ta ställning till, säger Mark Marissink avslutningsvis. 

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Annonser