Jaktnyheter

Endast hälften av de tilldelade järvarna fälldes

Norges licensjakt på järv avslutades den 15 februari. Foto: Gettyimages
Norges licensjakt på järv har avslutats. Totalt fälldes 58 järvar, men tilldelningen var 107 järvar. Miljødirektoratet kommer därför eventuellt besluta om skyddsjakt i järvlyor.
Norges licensjakt på järv pågår mellan den 10 september och den 15 januari. Jakten bedrivs ofta vid åtlar men det finns exempel när ripjägare fått oväntad utdelning. När Miljødirektoratet nu sammanställt resultatet från säsongen visar det sig att drygt hälften av de tilldelade järvarna fällts, 58 av 107 järvar. Endast fylket Hedmark fyllde sin tilldelning. De norra fylkena Nordland, Troms och Finnmark hade stora tilldelningar men där har endast 15 av 46 djur fällts. Under 2018 har dokumenterades 58 järvföryngringar i Norge. Tre kullar avlivades av SNO (Statens Naturoppsyn) men antalet föryngringar ligger långt över det nationella målet på 39 årliga föryngringar. Nu ska Miljødirektoratet utvärdera jakten och se över behovet av skyddsjakt. Både skyddsjakt på enskilda djur och grytjakt kan bli aktuellt. – Detta görs för att förhindra skador på tamboskap och ren. Beslut om skyddsjakt tas fortlöpande under våren, och baseras på skadehistorik och råd från lokala rovviltsnämnder, säger Ellen Hambro på Miljødirektoratet.