En jägare friad och en fälld!

Kristianstad (JJ) Under en jakt på Vittskövle gods sköt en jägare förra året en älgko i tron att det var en kalv. En stund senare sköt även en annan jägare en ko när endast kalv var tillåten. Den ena jägaren friades av tingsrätten. Den andra jägaren dömdes till 60 dagsböter för jaktbrott.

  De båda jägarna erbjöds i förväg ett strafföreläggande på 80 dagsböter, men de tackade båda nej till erbjudandet och föredrog en rättegång.
De båda jägarna var med i ett jaktsällskap som jagade dovhjort och vildsvin. På licensen fanns två älgkalvar.  Strax innan älgarna sköts meddelade drevkarlarna att en tjur en ko och två kalvar fanns med i drevet.
Den 52-årige jägaren sköt kon på 40 meters avstånd och rätten ansåg att kon var så pass stor att han borde ha sett att det var ett vuxet djur och inte en kalv.
Den andre jägaren, en 42-åring, sköt en liten mager ko på cirka 80 meters avstånd vilket rätten ansåg kunde vara orsak till att han såg fel och av misstag fällde kon. 42-åringen friades av tingsrätten.
Chefsåklagaren menade att det var två erfarna jägare som borde se skillnaden på kalv och vuxet djur och att båda varit oaktsamma.

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Annonser