En död gris är en bra gris!

- om LRF får bestämma

Med studsare på traktorn och fällor för kultingar har nu bönder för­klarat krig mot vildsvinen.Lantbrukarnas Riksförbund i Östergötland vill att det ska bli tillåtet att jaga vildsvin från motordrivna fordon. De anser att skadorna är så stora att något radikalt måste göras för att minska vildsvinsstammen. Bondeorganisationen vill helt enkelt att drab­bade jordbrukare ska få ta med studsaren i traktorn.
I samma anda har nu också Naturvårdsverket godkänt en ny vildsvinsfälla för att blidka bönderna. Den nya fällan, L116 Söderberg, är tillåten för fångst av årsgrisar och får användas mellan den 1 september och 30 april. Enligt föreskriften ska fällan ha larm och vittjas senast två timmar efter att larmet gått.

Plågoandar för en del
Gud hjälpe de skapelser som plågar människan generellt och bönder speciellt. De enda som kan komma undan med det är de stora rovdjuren. En björn som dräper renkalvar eller rotar runt i soptunnor ska sparas, trots att det finns över 3 000 i Sverige.
En varg som stryker runt husknuten, tar hundar och skrämmer barn bör också sparas för den har så värdefulla gener. Även om den i realiteten bara är en av cirka 100 000 ryska vargar som råkat förflytta sig lite längre västerut än sina artfränder.
Vildsvinen däremot har man nolltolerans med. De äter av böndernas grödor och vänder uppochner på villatomter. I alla fall om fälten och trädgårdarna inte är inhägnade.
I Tyskland där det finns lika många jägare som i Sverige skjuter de årligen 500 000 vildsvin, 1 100 000 rådjur, 70 000 kronvilt, 60 000 dovvilt och 7 000 muflon. Jakten arrenderas ut på tio år åt gången och jägarna är ansvariga för de skador som viltet orsakar de markägare som de arrenderar av.

Potentiell intäktskälla
Om vildsvinen blir utrotade från södra Sverige minskar det jaktbara klövviltet för jägarna rejält. Många minns väl fortfarande hur trist det blev när älgarna mer eller mindre försvann från vissa områ­den och hur det blev när rådjursstammen sjönk. Kronvilt har inte i modern tid resulterat i mer än några tusen skjutna djur och dovvilt finns i stort sett bara runt godsen.
Ska man ha täta klövviltsstammar går det åt mycket foder och det måste göras tillgängligt så att viltet inte betar på fel ställe. Det kallas viltvård och det måste jägarna bedriva i tillräckligt stor omfattning. Samtidigt måste de inse att det kostar pengar.
Inom lantbruket finns det inte mer lättför­tjänta pengar än inkomsten från jaktarrendet. Ett kontrakt, en faktura och resten är rent netto. Likväl är bönderna inte nöjda med det.

Billigare på Ica
Om viltet, som de arrenderat ut jakten på, orsakar skador på de grödor som de själva påstår att de knappt tjänar pengar på ska de ändå ha ersättning eller så ska viltet utrotas. Ibland kräver de bägge delar! Man kan bli uppgiven för mindre men så länge som jakträtten tillhör markägaren måste jägarna acceptera det.
Det är troligen genetiskt betingat att man måste odla marken  även om man knappt tjänar pengar på det. Samma som att en del måste jaga även om det är mycket billigare att köpa köttet på Ica.
Man ska dock inte glömma att ofreden star­tade med bönderna. Arkeologiska fynd visar att så länge vi var jägare och samlarfolk var det inga stridigheter. Men när man började odla och äga marken, det var då man också började slå ihjäl varandra.
Dagh Bakka

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Annonser