Egen handlingsplan för vildsvin

Öster Malma (JJ) Svenska Jägareförbundet har varit med och tagit fram ett flertal handlingsplaner för vildsvin, men alla dessa har varit tillsammans med andra organisationer. Nu har de tagit fram förbundets egen policy kring förvaltning.

Svenska Jägareförbundet har nu en egen policy för hur vildsvinsjakten ska bedrivas. Foto: Per Jonson
Det var under den senaste ordförandekonferensen som beslutet att anta en ny handlingsplan för vildsvin togs.

Enligt planen bör vildsvinsförvaltningen vara adaptiv och bygga på samarbete inom jaktvårdskretserna. Målet är att majoriteten av arealen inom en krets ska ingå i samarbetet.

Handlingsplanen vilar på tre huvudsakliga målsättningar kring avskjutning, foder och samverkan.

– I sak innehåller handlingsplanen kanske inga direkta nyheter, det som skiljer är att vi nu klart definierar hur man bör göra om man vill minska vildsvinsstammen, säger Folke Fagerlund, ordförande i Jägareförbundet Kalmar och deltagare i arbetsgruppen som gjort styrdokumente till Svensk Jakt.

De tre målsättningarna – vildsvin

Avskjutning:
”Minst 80% av de fällda vildsvinen bör utgöras av årsungar i områden där målsättningen är att bibehålla eller öka vildsvinsstammen. I områden där målsättningen är att minska stammen måste dock andelen unga vuxna hondjur i avskjutningen ökas.”

Foder:
”När utfodring inte behövs i stödjande syfte bör inte foder läggas ut förutom i mindre mängd som åtel. Med mindre mängd avses den mängd foder som äts upp vid ett vildsvinsbesök.”

Samverkan:
”Minst 80% av arealen inom jaktvårdskretsar där det finns vildsvin bör omfattas av samverkan. Detta innebär att företrädare för de ingående jaktlagen deltar i årliga vildsvinssamråd arrangerat av jaktvårdskretsen.”

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Älgjaktsvinnarna klara

Kungsbacka (JJ) Varje höst lottar Jaktjournalen ut fem platser till tidningens älgjakt i Ströms Vattudal. Som vanligt är intresset mycket stort. Och de lyckliga vinnarna är…

Annonser