EG-domstolen stoppar jakt

EG-domstolen i Bryssel har förbjudit Malta att jaga vaktel och duva under våren.

Förbudet gäller fram till att jakträttigheterna behandlats i domstolen.

Maltas regering har inte accepterat EU-kommissionens åsikt att vårjakt på flyttfåglarna vaktel och duva inte är tillåtna enligt EU:s fågeldirektiv.Fåglarna jagas på Malta när de mellanlandar på väg från vinteruppehållet i Afrika till Nordeuropa där de lägger ägg och får ungar.

EU-kommissionen anser att bara höstjakt kan tillåtas på fågelarterna.

AKTUELLT

Sverige har 2 900 björnar

Stockholm (JJ) Den svenska björnstammen växer. Av 2017 års populationsberäkning dras slutsatsen att det i dag finns cirka 2 900 björnar i landet.

Annonser