EG-domstolen stoppar jakt på flyttfågel

EG-domstolen har förbjudit Malta att jaga vaktel och duva i vår, i väntan på att jakträttigheterna ska behandlas i domstolen.

Maltas regering har inte accepterat EU-kommissionens åsikt att vårjakt på flyttfåglarna vaktel och duva inte är tillåtna enligt EUs fågeldirektiv.

Fåglarna jagas på Malta när de mellanlandar, på väg från vinteruppehållet i Afrika till Nordeuropa där de lägger ägg och får ungar. EU-kommissionen anser att bara höstjakt kan tillåtas på fågelarterna.

EG-kommissionen anmälde till slut Malta till EG-domstolen och begärde i sammanhanget att domstolen skulle utfärda ett tillfälligt förbud mot vårjakt i väntan på att rättstvisten behandlas.

EG-domstolen utfärdade det tillfälliga beslutet på torsdagen.En grupp ornitologer har för tillfället slagit läger på Malta för att hindra jägare att skjuta flyttfåglar.

AKTUELLT

Sverige har 2 900 björnar

Stockholm (JJ) Den svenska björnstammen växer. Av 2017 års populationsberäkning dras slutsatsen att det i dag finns cirka 2 900 björnar i landet.

Annonser