Efterlyser björnungar

Alla som ser en björnhona med ungar uppmanas att rapportera iakttagelsen till Länsstyrelsen. - För en bra förvaltning av börnstammen är det viktigt att veta hur många ungar som föds varje år och var detta sker. Också avskjutningen bygger till stor del på kunskapen om hur stor föryngringen är i länet, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig vid Länsstyrelsen i Västerbotten.

Under 2004 kom det in 31 rapporter om björnhonor med ungar, varav 8 i Sorsele kommun.
– Det är 11 fler än 2003. Men hittills under 2005 har vi bara fått in 8 rapporter. Det är väldigt få, säger Mats Nilson, naturbevakare och ansvarig för rovdjursinventeringarna i länet.

DNA-resultat ej klara än
För närvarande analyseras materialet från förra höstens björnspillnings-inventering. Det kom sammanlagt in 941 prover och DNA-analyserna tar tid. Resultaten förväntas bli klara tidigast i februari nästa år. Analyserna kommer att ge en mycket god uppskattning av hur många björnar vi har i länet och var de finns, men de kommer inte att säga något om antalet föryngringar.

– Inventeringen kunde genomföras endast tack vare en betydande insats av jägare och allmänheten. Förhoppningen är att kunna genomföra en liknande inventering vart femte år. Under tiden är det oerhört viktigt att allmänheten rapporterar sina iakttagelser till oss, säger Mats Nilson.

Björnen populär
Björnen är en art som engagerar många människor. Björnstammen är spridd över hela länet, med koncentration i inlandet. Förvaltningsplanen för björnen, med mål för antal och utbredning i Västerbotten, blir klar i höst. Den 21 augusti börjar årets björnjakt, då totalt 15 djur får fällas.

Rapportera till Länsstyrelsens naturbevakare eller
Gunwor Olsson 090 – 10 73 38, gunwor.olsson@ac.lst.se)
eller Rovdjurstelefonen 090 – 10 82 80

För mer information, kontakta
Mats Nilson, inventeringsansvarig, 0952-535 41, 070-605 00 43
mats.nilson@ac.lst.se

Michael Schneider, rovdjursansvarig, 090-10 73 19, 070-605 29 80
michael.schneider@ac.lst.se

AKTUELLT

Märkt varg hittad död i norra Värmland

Värmland (JJ) Enligt vad Jaktjournalen erfar har en av vargarna som förra vintern märktes i det så kallade Grenseviltsprojektet hittats död. Uppgifter gör gällande att polisen misstänker illegal jakt.

Klövvilts-SM för beaglarna blev en succé

Ödeshög (JJ) Alla deltagande beaglar gick till pris och nio av elva startande hundar genomförde dubbla prisdrev. I går genomförde Svenska Beagleklubben för första gången någonsin klövvilts-SM, och det blev verkligen den succé klubben hoppats på.

Krönika: TV:s I rovdjurens spår – ”riktig göggelmögga”

Fagersta (JJ) Hos Sveriges Television ska medarbetarna vara opartiska. Det gäller dock inte rovdjur i allmänhet och varg i synnerhet. På bästa sändningstid serveras nu svenska folket superpartisk "göggelmögga-journalistik" när Anders Lundin åker runt I rovdjurens spår, skriver Jaktjournalens Mikael Moilanen i den här krönikan.

Annonser