Dubbelt så höga avgifter för jägarna i Södertälje

SÖDERTJÄLJE(JJ). Från och med den 1 juli blir det skärpta regler och dyrare för de jägare som jagar på kommunens mark. Detta blir resultatet av det beslut som tekniska nämnden har tagit.

För två år sedan sade kommunen upp befintliga 17 jakträttsavtal för omförhandling, detta gjordes för att få ökad kontroll över jakten samt för att marknadsanpassa avgifterna.
Nivån på avgifterna blir en förhandlingsfråga mellan jägarna och kommun. Kommunen räknar dock med minst en fördubbling.

De nya avtalen innebär bland annat att man ska ange utfodringsplatser, typ av foder och mängd. Skulle utfodringen överdrivas kan avtalen sägas upp.

Dessutom förbehåller sig kommunen rätten att styra jaktinsatserna för att man ska kunna påverka viltstammarna, det gäller framförallt vildsvinsstammen. 

Kommunen kommer att sköta eftersök på trafikskadat vilt om inte jägarnas kontaktpersoner går att nå, men då kommer jaktlaget att debiteras efteråt. 
Det här uppger Länstidningen Södertälje.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

SVA vill ha hjälp att kartlägga nya fågelvirus

SVA vill ha allmänhetens hjälp att hålla koll på om Sverige nås av fågelvirus som även kan smitta andra människor och djur och som inte funnits här tidigare. Allmänheten uppmanas rapportera döda fåglar som påträffas.

Därför är foxhounden Einar en värdefull varghund

– När jag läste i Jaktjournalen att finnarna jagar varg med hund, brann det till i huvudet på mig: En sådan hund ville jag ha. Det berättar värmländske jägaren Petter som äger american foxhounden Einar som det fällts ett 20-tal vargar för och som just nu hjälper den norska fårnäringen mot varg.
ANNONS ▼

Annonser