Dubbelt så höga avgifter för jägarna i Södertälje

SÖDERTJÄLJE(JJ). Från och med den 1 juli blir det skärpta regler och dyrare för de jägare som jagar på kommunens mark. Detta blir resultatet av det beslut som tekniska nämnden har tagit.

För två år sedan sade kommunen upp befintliga 17 jakträttsavtal för omförhandling, detta gjordes för att få ökad kontroll över jakten samt för att marknadsanpassa avgifterna.
Nivån på avgifterna blir en förhandlingsfråga mellan jägarna och kommun. Kommunen räknar dock med minst en fördubbling.

De nya avtalen innebär bland annat att man ska ange utfodringsplatser, typ av foder och mängd. Skulle utfodringen överdrivas kan avtalen sägas upp.

Dessutom förbehåller sig kommunen rätten att styra jaktinsatserna för att man ska kunna påverka viltstammarna, det gäller framförallt vildsvinsstammen. 

Kommunen kommer att sköta eftersök på trafikskadat vilt om inte jägarnas kontaktpersoner går att nå, men då kommer jaktlaget att debiteras efteråt. 
Det här uppger Länstidningen Södertälje.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Rätt älgdragare gör jakten både säkrare och trevligare

En stor del av den produktutveckling som gjorts av älgdragare och tillbehör har diskuterats fram av jägare. Tillverkare har tagit åt sig av önskemålen och förbättrat dessa maskiner som är oumbärliga när tunga älgar ska transporteras över stock och sten. Här presenterar vi två rena älgdragare och en ATV som blivit mycket populär bland jägarna.
ANNONS ▼

Annonser