Drygt 300 björnar i Västerbotten

Umeå (JJ)Det finns drygt 300 björnar i Västerbottens län. Det blev klart när Skandinaviska Björnprojektet presenterade nya beräkningar i förra veckan. Siffran grundar sig på resultat från spillningsinventeringen hösten 2004 och jägarnas årliga björnrapporter. - Det är första gången vi har en bra och detaljerad uppskattning av björnstammen i länet, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig vid Länsstyrelsen.

– Björnförvaltningen förenklas nu då vi har bra siffror och då stammen har nått över miniminivån som satts för länet, det vill säga 250 individer eller 25 årliga björnföryngringar. 

SamarbetsprojektLänsstyrelsen och Jägareförbundet har tillsammans arbetat för att få klarhet i hur stor björnstammen är i länet. I en gemensam insats med andra organisationer, och med stöd från det Skandinaviska Björnprojektet, samlade främst jägare in björnspillning under hösten 2004 för DNA-analys. På det sättet hittade man totalt 222 olika individer.   
Utifrån resultaten från spillningsanalyserna använde Skandinaviska Björnprojektet en statistisk metod för att beräkna det totala antalet björnar i Västerbottens län.
– Vi beräknar att det då fanns runt 272 björnar här, 171 hanar och 101 honor. Men det är en viss osäkerhet i skattningen, säger Jonas Kindberg, forskare i Björnprojektet vid SLU i Umeå.

 Statistisk beräkning
Sedan 1998 rapporterar jägarna varje år hur många björnar de ser under älgjaktens första sju dagar. Utifrån denna information har man uppskattat tillväxttakten i länets björnstam till 7 procent per år.
 – Idag, två år efter spillningsinventeringen, bör länet alltså hysa omkring 310 individer, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör vid Länsstyrelsen. Resultaten från Västerbotten ingår i en nyligen presenterad nationell beräkning av landets björnstam.
I denna har Björnprojektet kommit fram till att det år 2005 fanns ca 2 550 björnar i landet. Västerbotten hyser alltså för närvarande omkring en åttondel av hela landets björnstam, men en fjärdedel av landets bästa björnmiljöer.

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Får dödade av lodjur i Skåne

Skåne (JJ) Två får har konstaterats dödade av lodjur utanför skånska Örkelljunga. – Vi ser lodjur då och då, bland annat på åtelkamerorna, berättar en Jägare.

Annonser