Drygt 2 000 älgar fällda i Jönköpings län

Jönköping (JJ) Älgjakten pågår fortfarande i Jönköpings län och hittills har 2 377 älgar rapporterats fällda. Länsstyrelsen konstaterar att färre kalvar obsats under höstens jakt.

Drygt hälften av de fällda djuren är kalvar (51 procent) och av vuxenkvoten består 52 procent av tjur. Länsstyrelsen i Jönköpings län rapporterar att älgobsen visar att länets älgstam håller ungefär samma storlek som i fjol. Däremot är fördelningen av djur annorlunda, något som beror på en lägre reproduktion i år.

En förklaring till detta kan vara förra sommarens torra väder vilket gav sämre fodertillgång och bidrog till att korna inte var i tillräckligt gott hull inför brunsten. Förra årets älgjakt nådde aldrig upp till uppsatta avskjutningsmålet för kalv, vilket gett många kvigobsar denna hösten.

 

 

AKTUELLT

Sverige har 2 900 björnar

Stockholm (JJ) Den svenska björnstammen växer. Av 2017 års populationsberäkning dras slutsatsen att det i dag finns cirka 2 900 björnar i landet.

Annonser