Jaktnyheter

Dreveruppfödare utesluten från Kennelklubben

En dreveruppfödare har blivit utesluten från Kennelklubben, SKK, för två regelbrott i samband med utställningar. Enligt SKK:s utställningskommitté var det extra allvarligt att det rörde sig om två hundar från mannens egen uppfödning. Fotomontage: Gettyimages och Per Jonson

Efter ett beslut av Kennelklubbens disciplinnämnd är en dreveruppfödare, som varit utställningsansvarig och ledamot i Dreverklubbens centralstyrelse, utesluten från Kennelklubben, SKK. Det innebär att uppfödaren inte heller kan vara med i Dreverklubben.
– Det är sorgligt att det blivit som det blivit, säger Lars Rydstedt, Dreverklubbens ordförande.

"}}

I övrigt vill han inte kommentera vad han tycker om att disciplinnämnden i SKK drämde till med den hårdaste påföljden i form av uteslutning. Alternativen i övrigt är ”utan åtgärd”, ”varning” och ”registrerings- och tävlingsförbud”. Beslutet meddelades den 22 september,

– Vi har inga åsikter om disciplinnämndens beslut, men det sitter med kunniga personer i disciplinnämnden och det är som det är nu. Vill han söka inträde hos Dreverklubben efter ett antal år ska det först behandlas i disciplinnämnden, förklarar Lars Rydstedt.

Åkte hem till domaren för bedömning

I korthet handlar det om två händelser. Uppfödaren, som då var utställningsansvarig, åkte tillsammans med ägaren till en valp hem till en domare för att få hunden bedömd. Valpen kom från den utställningsansvariges egen uppfödning. Resultatet av bedömningen registrerades som det skulle ha skett vid en ordinarie utställning, trots att det då stred mot SKK-reglerna att ha utställningar i domarens bostad.

Bet en domare i armen

Det andra fallet handlar om att det mörkades att en hund som fötts upp av den utställningsansvarige bet en domare i armen vid en utställning. I stället stod det ”startar ej” om hunden i rapporten till SKK.

Enligt SKK:s utställningskommitté var det extra allvarligt att det handlade om två hundar från mannens egen uppfödning. ”Det är tydligt att han har missbrukat sin position i klubben och kringgått reglerna för egen vinning”, skrev utställningskommittén när fallet lämnades över till disciplinnämnden.

”Han får inte göra något”

Agneta Lönn, Kennelklubbens chefsjurist, kan inte gå in på vilka överväganden som gjordes i disciplinnämnden när det beslutades om uteslutning. Hon kan bara förklara vilka konsekvenser det får när någon blir utesluten från SKK.

– En uteslutning ur organisationen innebär att han inte får göra något som har med SKK att göra. Det innebär till exempel att han inte får tävla, döma eller registrera hundar, kommenterar Agneta Lönn.