Drabbas hårt av stoppad björnjakt

Norrbotten (JJ) Jägare och renägare är överens om att det är fel av länsstyrelsen i Norrbotten att ställa in licensjakten på björn. En av jägarna som drabbas av beslutet är Jimmy Johansson som betalat över 100 000 kronor för sina björnhundar som han nu inte får jaga med.

Jimmy Johansson med sina tre plotthundar, som inte får jaga björn i höst. Jimmy tror inte på länsstyrelsens inventeringsresultat. Foto: Privat

– Jakt är min livsstil och länsstyrelsen slår undan förutsättningarna för alltihop med ett felaktigt beslut, säger Jimmy Johansson i Hakkas.

Han har tre plotthundar som importerats från Kanada. Bara i inköp kostade de injagade hundarna över 100 000 kronor. Sedan tillkommer resorna då Jimmy och hans sambo, Anna-Lena Partapuoli, rest till Kanada för att hitta de rätta hundarna, transport av hundarna till Sverige, veterinärkostnader och så vidare.

– Man måste också räkna all tid vi lagt ned på att verkligen få fram så bra hundar som möjligt. All fysisk träning och all lydnadsträning som vi kört med dem, säger Jimmy Johansson.

”Låtsas att man inventerat”

Han är milt sagt kritisk till länsstyrelsens beslut att det inte blir någon licensjakt på björn i Norrbotten i höst. Jimmy Johansson ger inte mycket för beräkningarna av björnstammens storlek.

– Det är bara att titta på kartan så ser man vilket område man låtsas att man inventerat. Det finns platser här där det aldrig passerar någon människa mer än kanske renskötarna på skoter vintertid. Det är omöjligt att inventera de här skogarna, säger Jimmy Johansson.

Han menar att avskjutningen av björn inte alls varit lika stor från Hakkas och österut som i andra delar av länet.

– I vissa delar av Tornedalen finns det gott om björn. Det här kommer att leda till att avskjutningen måste ökas mycket kraftigt kommande år. Men frågan är hur vi som specialiserar oss på björnjakt, satsar allt, ska orka hålla på när förvaltningen är så ryckig, säger Jimmy Johansson.

Misstänker dold agenda

Han misstänker att länsstyrelsen har en dold agenda, att tjänstemännen helst vill att björnstammen helt förvaltas genom skyddsjakt.

– Man lär upp personer så att de kan skjuta björn från helikopter. Sedan ställer man in licensjakten. Björnstammen kommer att explodera och när vi inte kan skjuta tilldelningen i framtiden kommer man skrika att vi inte har tillräcklig kompetens, säger Jimmy Johansson.

Han vill noga påpeka att han har full förståelse för rennäringens problem med rovdjuren.

– Jag är inte ute efter konflikt med renägarna och renskötarna. Vi har själva renmärke och förstår precis hur deras situation är. Men det här beslutet från länsstyrelsen kommer att leda till konflikter mellan jägare och personer inom renskötseln, säger Jimmy Johansson.

Får medhåll

Stig Persson är ordförande i Gällivare skogssameby och han gillar inte att licensjakten på björn ställs in.

– Björnarna vandrar över stora områden och går till sist upp i kalvningsområdena för renarna, säger Stig Persson.

Han håller med Jimmy Johansson om att områdena i Norrbotten är alldeles för stora och vidsträckta för att en pålitlig inventering av björnstammen ska kunna göras.

– Antalet björnar är högre än inventeringen visar och det är fel att ställa in licensjakten, säger Stig Persson.

Kjell Sundvall är chef för fältpersonalen vid länsstyrelsen i Norrbotten och han försvarar inventeringsresultatet.

– Vi samlade in fler spillningsprover 2016 än vid förra inventeringen, och vi kan bara gå resultaten från spillningsinventeringen. De visar att björnstammen minskat från 2010 till 2016, säger Kjell Sundvall, som i övrig hänvisar till tjänstemännen på länsstyrelsen i Luleå.

Förstår frustrationen

Magnus Enbom är rovdjurshandläggare på länsstyrelsen och framhåller att vårens skyddsjakt på 42 björnar stoppar utrymmet för licensjakt.

– Reglerna är sådan, det krävs undantag för att få genomföra licensjakt på strikt skyddade arter. Nu visar inventeringarna och synobsarna att björnstammen minskat kraftigt i Norrbotten de senaste åren, säger Magnus Enbom.

Han säger sig ha full förståelse för den frustration exempelvis Jimmy Johansson känner inför den stoppade licensjakten.

– Jägarna är en viktig del i förvaltningen. Man måste tänka på att årets skyddsjakt blev extremt stor eftersom våren var sen och det gick att spåra björnarna i snön både i skogslandet och nära kalvningsområdena. Det är inte alls säkert att skyddsjakten blir lika omfattande kommande år, säger Magnus Enbom.

”Svammel”

Han tillbakavisar påståendet att länsstyrelsens agenda skulle vara att björnstammen ska förvaltas enbart genom skyddsjakt.

– Det är svammel. Att vi utbildar företrädare för samebyarna i att skjuta från helikopter hänger samman med den senaste propositionen från regeringen. Där står att skadelidande ska bekosta och utföra skyddsjakter, säger Magnus Enbom.

Hur påverkar det förtroendet för rovdjurspolitiken, när de som ska förvalta viltstammarna och de som drabbas av exempelvis björn har så lågt förtroende för länsstyrelsens beslut?

– Det är inte bra. Det bästa är om vi får någon slags balans i förvaltningen, svarar Magnus Enbom.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
AKTUELLT

Oenighet om höstens älgjakt i norra Dalsland

Dalsland (JJ) Flera jaktlag ställer helt in älgjakten i norra Dalsland eftersom de anser att det finns för lite älg. En helt förkastlig taktik, enligt Jonas Löfqvist, ordförande i det aktuella älgförvaltningsområdet.

Hundstopp vid björnåtel ska skydda honor med ungar

Stockholm (JJ) Nu kommer en ny förklaring till varför det är förbjudet för björnhundar att ta upp spår vid åtel. Regeln ska skydda honor med ungar, säger Per Risberg, handläggare på Naturvårdsverket, i Jaktjournalens webbradio.

Annonser