Drabbas av nya jägarexamensregler

Kungsbacka (JJ) Efter den 30 juni kan man inte längre vara både kursledare och provledare på jägarexamansutbildningar. Orsaken är att examinatorns roll ska tydliggöras. Kursledare som drabbas är dock inte nöjda.

Stig Hellström, Nossebro har arbetat som kursledare och provledare för jägarexamen i över 30 år. Det är ett ideellt arbete han gjort för att han tycker det är roligt att möta nya jägare.

Nu måste han välja vilken roll han ska ha och det är ett beslut han inte ser fram emot.

– Jag tycker inte om det. Jag har aldrig examinerat mina egna elever. Vi är två kursledare som jobbar parallellt på olika dagar och examinerar varandras elever. Vi som skött oss drabbas, säger han.

Stig Hellström är rätt säker på att det är snabbutbildningar som i princip garanterar godkänd examen som är orsaken till att situationen ser ut som den gör. Men för honom bedrivit jägarexamensutbildning i klassisk regi hos studiefrämjandet går det ju inte till på detta sätt.

Henrik Falk, som arbetar med utbildningsfrågor på Svenska Jägareförbundet förstår Stig Hellströms frustration.

– Jag vill verkligen understryka att vi inte misstror våra examinatorer. Vi vill bara tydliggöra deras roll.

Enligt Henrik Falk togs beslutet redan i september förra året men det är först när det nya jaktåret träder i kraft som beslutet ska implementeras. Det finns dock en brasklapp.

– På årsstämman ska ett motion behandlas som har som förslag att dispens om kursledning och provledning ska kunna utfärdas. Vi får se vad stämman beslutar, säger han.

Henrik Falk menar att det är hög tid att reformera systemet som nu är närmare 40 år gammalt.

– När jägarexamen sjösattes fanns det nog ingen som trodde det skulle finnas företag som stod för provanläggningar som det gör i dag. Anledningen att vi började lyfta frågan om ett nytt system är att kursdeltagare själva vittnat om bristande utbildningar där gränsen mellan kurs och prov blivit svagare i konturerna.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser