Dovviltsstam skapar konflikt

Bjuv (JJ) Under hela förra året har flera markägare runt Wrams Gunnartorps gods i Bjuvs kommun haft problem med skador orsakade av dovvilt. Länsstyrelsen har därför beviljat skyddsjakt utanför ordinarie jakttid. Representanter från godset menar att detta är fel väg att gå.

Meningarna om hur dovviltsstammen runt godset Wrams Gunnarstorp ska förvaltas går i sär. Foto: Per Jonson.

Just nu får tre markägare, tillsammans fälla 38 dovvilt, företrädelsevis kalvar, men även någon enstaka hind och några spetsar. Skyddsjakten får pågå fram till och med den 31 augusti.

– Det är bara att konstatera att förvaltningen i området brister. Stammen är alldeles för stor och då blir skadebilden därefter. Den är också i dåligt skick med låga slaktvikter, säger Tom Espgård, lantbrukskonsulent på länsstyrelsen i Skåne med ansvar för bland annat viltfrågor.

Enligt de uppgifter länsstyrelsen har var avskjutningen den gångna säsongen cirka 600 djur i området.

– Många större egendomar i Skåne har en bra förvaltning och många av dem har man faktiskt att tacka för att man i dag har viltstammar av exempelvis rådjur och kronhjort. Men så finns det också exempel där det motsatta har skett och man misslyckats i sin förvaltning, säger han.

Enda lösningen på problemet när det gått så långt att en stam blivit alldeles för stor och som bland annat orsakat förluster på 130 000 kronor på grund av skördeskador för enskilda jordbrukare, är enligt Tom Espgård en högre avskjutning av kalvar men också vuxna hindar.

– Ska man få ner stammen till en hanterbar storlek måste man skjuta hondjur även om det tar emot. Eftersom dovviltet är ett flockdjur klarar sig kalvar även om hinden skjuts bort om de går i en större flock. Kommer det däremot en ensam hind med kalv skjuter man naturligtvis inte bort hinden först om jagar på marker där dovviltstammen är i balans, säger han.

För Länsstyrelsen i Skåne står det klart att 2015 års stora problem med största sannolikhet kommer fortsätter in i det kommande jaktåret.

– Naturligtvis kommer detta utvärderas noggrant. Lösningen på problem med viltstammar som blir för stora är att öka jakttrycket och samarbeta markägare emellan, säger Tom Espgård.

Både Marcus Svensson, yrkesjägare på Wrams Gunnarstorp och godsets ägare Rudolf Tornerhjelm vänder sig emot länsstyrelsens uppgifter.

– Vi har jagat så mycket vi kunnat de senaste åren och ligger på en avskjutning på 450 djur, var av 400 är hind och kalv. Vinterstammen beräknas till cirka 600 djur, säger Marcus Svensson.

Han tycker länsstyrelsens beslut om skyddsjakt kommit plötsligt och menar att de inte föregåtts av några åtgärder.  Även Rudolf Tornerhjelm är kritisk till länsstyrelsens agerande.

– Vi har hela tiden redovisat allt och eftersträvat en dialog, men länsstyrelsen har inte ens kontaktat oss. Man får läsa om skyddsjakterna i tidningen. Det är amatörmässigt skött.

I den dokumentation från Wrams Gunnarstorp som finns vittnar inget om låga slaktvikter och att dovviltstammen skulle vara i dåligt skick. Tvärtom visar redovisningen om en hög avskjutning och enligt inventeringsresultatet finns många stora dovhjortar i området.

– Det stora problemet är att det bara är vi som redovisar vår förvaltning. Vad de andra gör vet vi inget om. Länsstyrelsen har aldrig uppgett hur avskjutningen ser ut runtomkring vår egendom. Dessutom finns det ingen vilja bland angränsande markägare att skapa åtgärder i form av till exempel viltåkrar, för att minska betestrycket på brukad mark, säger Rudolf Tornerhjelm.

AKTUELLT

Hemmaseger på Stövar-SM

Vrigstad (JJ) Det har varit två fantastiska provdagar i skogarna utanför Vrigstad i Småland. Efter ett rafflande upplopp stod det till slut klart att lokala hamiltontiken Bärimilla Kelly och ägare Bjarne Engström stod som segrare.

Därför sitter Hedin häktad för illegal vargjakt

Västmanland (JJ) Nu offentliggörs uppgifter kring varför industriledaren och vargdebattören Karl Hedin sitter häktad misstänkt för illegal vargjakt. – Skämtsam jargong och missuppfattning, sammanfattar Hedins advokat, Sven Severin.

Annonser