Dovvilt tar plats i skötselområden

Sörmland (JJ) Dovviltet kan nu komma att bli grundligt förvaltat vilt i Sörmland. Just nu inleds arbetet med att bygga in dovviltsförvaltning i redan befintliga älgskötselområden.

Dovviltet i Sörmland kan komma att förvaltas enligt skötselplaner på samma sätt som älgen. Arkivfoto: Per Jonson

– Om det skjuts över 80 djur per tusen hektar i till exempel området kring Lid är ungefär två av dem älgar. Men den viltart vi pratar om är älg. Vi pratar knappt om dovhjort. De finns därute och påverkar helheten, exempelvis foderkonkurrensen. Det är dags att vi tar med dem också, säger Johan Varenius, som ansvarar för jaktoch viltvård på länsstyrelsen i Sörmland.

I dag kommer ett första möte hållas där representanter från älgskötselområdena är inbjudna till Hedesunda utanför Flen, för att på frivillig basis göra skötselplaner för dovvilt. Hittills har 17 av 43 skötselområden i länet anmält sitt intresse. Dessa 17 områden står för 40 procent av den totala arealen, rapporterar Södermanlands Nyheter.

– Vi tycker det är jättebra att så många har velat vara med. I februari ska årets jakt sammanställas och till våren ska dovhjortarna räknas för att få en bild av både hur många som finns totalt samt hur köns- och åldersfördelningen ser ut,  säger Johan Varenius.

 

AKTUELLT

Oenighet om höstens älgjakt i norra Dalsland

Dalsland (JJ) Flera jaktlag ställer helt in älgjakten i norra Dalsland eftersom de anser att det finns för lite älg. En helt förkastlig taktik, enligt Jonas Löfqvist, ordförande i det aktuella älgförvaltningsområdet.

Annonser