Domstolsbeslut i morgon

Stockholm (JJ) Imorgon kommer Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande presenteras, vilket kommer avgöra om Naturvårdsverket får vara sista prövningsinstans i ärenden som berör svensk rovdjursförvaltning.

Imorgon förmiddag klockan tio offentliggör Högsta förvaltningsdomstolen sitt avgörande kring Nordulvs överklagan av kammarrättens tidigare avgörande.

De rättsliga processerna som följt den svenska vargjakten är många. Vargjakten såg ut att även i år frysa inne när naturorganisationer valde att inte bara överklaga själva jakten utan också sin möjlighet att få besluten prövade av domstol.

Naturorganisationerna menar att det strider mot EU-lagstiftningen att vargjaktsbeslut endast kan överklagas till Naturvårdsverket. Förvaltningsrätten i Karlstad gick på miljöorganisationernas linje och inhiberade vargjakten i väntan på rättslig prövning. Det beslutet överklagades dock till Kammarrätten av både Svenska Jägareförbundet och berörda länsstyrelser. Kammarrätten upphävde Förvaltningsrättens beslut och jakten kunde påbörjas.

Kammarrättens avgörande överklagades då i sin tur till Högsta Förvaltningsrätten som nu under en veckas tid arbetat med ärendet. I morgon förmiddag kommer de meddela om de över huvud taget kommer ge överklagan prövningstillstånd.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser