Domstolsbesked om vargjakt dröjer

Stockholm (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen kommer ge besked kring överklagandet av kammarrättens avgörande tidigast nästa vecka.

Nu på eftermiddagen meddelade Högsta Förvaltningsdomstolen att de tidigast i nästa vecka kan fatta beslut om föreningens Nordulvs överklagan kommer få prövningstillstånd.

Enligt Högsta Förvaltningsdomstolen kommer målet preliminärt föredras nu på fredag.

Detta betyder att licensjakten på varg kan fortsätta tills vidare en vecka till.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser