Döda älgar oroar norr om Borås

Borås (JJ) Ett sannolikt utbrott av hjärnhinnemask hos älg har upptäckts i ett område mellan Borås och Ulricehamn. Jägare har funnit fem döda älgar, varav en obducerats och konstaterats vara infekterad av den parasiterande masken.

Fem döda älgar har påträffats inom ett område som inte är mer än cirka 400 hektar stort. Foto: Google maps och Per Jonson

Kadavren efter de döda älgarna är påträffade i Rångedala cirka 15 kilometer nordost om Borås. Där bor Sven-Erik Gunnarsson, som är sekreterare i Borås-Dalsjöfors-Viskafors Jaktvårdskrets.

– De döda älgarna är hittade inom ett område som är kanske 400 hektar stort. De har legat öppet på fält och åkrar och frågan är hur många kadaver vi inte hittat. Det är ganska skrämmande, säger Sven-Erik Gunnarsson.

Sven-Erik Gunnarsson

Parasit som kräver mellanvärd

Caroline Bröjer är biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala och säger spridningen av parasiten hänger samman med storleken på älgstammen.

– Ju färre älgarna är, desto mindre blir smittspridningen, säger Caroline Bröjer.

Hjärnhinnemasken är en parasit som kräver att det finns mellanvärdar i form av sniglar och snäckor.

– Älgen bajsar ut en typ av larver som kan klara sig upp till två år i miljön. Men det krävs att en snäcka eller snigel äter upp larven och sedan blir uppäten av en älg, berättar Caroline Bröjer.

”Äggen hamnar felaktigt”

Inuti älgen utvecklas masken och den strävar efter att lägga ägg i blodet på älgen. Dessa ägg transporteras sedan till lungorna, blir upphostade och svalda av älgen.

Till slut bajsas de ut och hjärnhinnemaskens livscykel är fulländad.

– En del av äggen hamnar felaktigt i ryggmärgshinnorna eller hjärnhinnorna på älgen. Det är då värddjuret insjuknar, blir vingligt och avmagrat och dör, säger Caroline Bröjer.

Den som påträffar en död älg kan kontakta SVA.

– Vi skickar ut kartonger och vill att man paketerar huvud, ländrygg och inälvor och sänder in till oss, säger Caroline Bröjer.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

122.000 nya jaktkort på väg

Det var 122.000 jaktkort som blev feltryckta och ännu dröjer det några veckor innan de nya jaktkorten är utskickade. – Det går att ladda ned jaktkortet elektroniskt på Naturvårdsverkets webbsida, säger tjänstemannen Maria Tirike.

Vargbajs med fårull – tredje beviset mot ung vargtik

Den unga vargtiken från Tönsenreviret i Gävleborg kan på goda grunder misstänkas ha specialiserat sig på att attackera får. Hon är knuten till två attacker genom DNA från salivprov och starkt misstänkt för ytterligare en attack sedan en bajskorv full med fårull påträffats.
ANNONS ▼