Det finns inga oskyldiga vargar!

[bild1]För ett par veckor sedan spred storstadspressen nyheten att vargen är oskyldig till de flesta anmälda attackerna på tamdjur. Rubrikerna överträffade varandra och numera tror huvuddelen av Sveriges befolkning att tamdjuren självdör i stor utsträckning, eller att det är hundar som ligger bakom angreppen.
Det finns inga oskyldiga   vargar, vargen är en köttätare och river både vilda djur och tamdjur för att överleva.
Vinklingen i skriverierna har också fått Viltskadecenter att reagera och i ett pressmeddelande försöker de förtydliga sitt arbete med att ta DNA-prover för att fastställa vem som dödat det aktuella tamdjuret.
Tydlig lagstiftning
Saken är den att lagstiftningen är mycket tydlig när en tamdjursägare misstänker att ens tamdjur dödats eller skadats av ett rovdjur, det kan vara både varg, lodjur, björn eller kungsörn. Anmälan skall omedelbart göras till länsstyrelsen, som sedan skickar ut en besiktningsman för att om möjligt fastställa dödsorsaken. Besiktningsmannen ska också försöka ge besked om vilket rovdjur som ligger bakom attacken.
Självklart är det inte alltid  ett rovdjur som är den skyldige. Djuret kan ha dött av sjukdom eller andra naturliga orsaker. Även jakt- och sällskapshundar kan ligga bakom attacker.
Detta innebär inte att vargen är oskyldig. Djurägarna har bara gjort det lagen föreskriver, nämligen anmält den okända dödsorsaken till länsstyrelsen.
Viktigt
Viltskadecenter menar att det är mycket viktigt att alla misstänkta skador besiktigas. Det handlar om en kunskapsinhämtning för såväl ansvarig myndighet och djurägare som för hela samhället.
Storstadspressen å sin sida efterlyser nu en mer balanserad rovdjursdebatt. Personligen tror jag att vi hittar en betydligt bättre och ärligare balans om storstadspressen först sätter sig in i problematiken innan man ensidigt rapporterar om vargens förträfflighet.
DNA-tester
Varje år betalas cirka 500 000 kronor ut i ersättning till tamdjursägare som fått sina djur rivna av rovdjur. Grimsö forskningsstation har sedan i somras låtit ta DNA-prover på tamdjur som man misstänker har dödats av rovdjur. Resultatet av detta kommer senare under hösten.
Hittills har man dock kunnat konstatera att besiktningsmännens rapporter stämmer mycket bra överens med de DNA-analyser som gjorts.
Men om DNA-tester verkligen är rätt väg att gå är tveksamt. Det skulle betyda att tamdjursägaren tvingas vänta i två till fyra månader innan han kan få ersättning, så lång tid tar det i dag att få resultatet av en DNA-analys.
Provet med DNA-tester är dock intressant, men visar det sig att besiktningsmännen gör ett bra arbete finns det ingen anledning till att ytterligare försvåra och senarelägga ersättningarna till  drabbade djurägare.
DNA-test är självklart en bra metod när besiktningsmännen känner stor osäkerhet i svårbedömda fall. För samtliga inblandade är det av stor vikt att få kännedom om hur tamdjuret dött. Det har stor betydelse för framtida djurhållning.
Något som storstadspressen tyvärr inte förstått.
Holger Nilsson
Chefredaktör

Ersättning till björndödads familj
Efter tre år har nu Naturvårdsverket, på uppmaning av länsstyrelsen i Norrbotten, äntligen beslutat sig för att betala ut ersättning till den familj som  förlorade sin make och far efter en björnattack i Norrbotten år 2004.
Fru och tre minderåriga barn får nu 150 000 kronor från viltvårdsfonden, jägarnas pengar.I sammanhanget är det intressant att känna till att Naturvårdsverket i sin tur krävt 92 000 kronor för en illegalt fälld björn vid ett annat tillfälle. Kontentan blir att vi jägare numera är värderade till 58 000 kronor mer än en björn…!

AKTUELLT

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Får dödade av lodjur i Skåne

Skåne (JJ) Två får har konstaterats dödade av lodjur utanför skånska Örkelljunga. – Vi ser lodjur då och då, bland annat på åtelkamerorna, berättar en Jägare.

Laika skjuten – attackerade nötkreatur

Östergötland (JJ) En östsibirisk laika som smitit hemifrån sköts av en jägare när hunden rivit ner en ko i en hage. Händelsen inträffade för en dryg vecka sedan i södra Östergötland.

Naturbevakare ångrar förhastat tjuvjaktsinlägg

När Rovdjursföreningen meddelade att varghanen i Juvbergsreviret sannolikt var tjuvjagad blev det hård tongång i facebooktråden. Naturbevakare Mats Hallin tyckte att "myndigheterna borde sluta dalta med dessa kriminella personer". Problemet är att vargen dog en naturlig död.

Debatt: Hur skulle det bli om alla tar lagen i egna händer?

Lagbrott ska utredas av polis och åklagare, inte av någon slags lynchmobb i media. Men det är extra allvarligt att man misskrediterar polis och åklagarväsendet, eller smutskastar tipsare, anser debattören i sin replik på tidigare debattartikel.

Annonser