Annons
Den västsvenska älgstammen hotad - Jaktjournalen
Senaste nytt:
Annons
2 månader sedan klövviltsförvaltning
Den västsvenska älgstammen har jagats för hårt. Det är jägare, forskare – och lokala skogsägare – eniga om. Foto: Gettyimages
Den västsvenska älgstammen hotad
Jägare slår larm om områden där varenda älg skjutits av

I Halland och Västra Götaland uppges älgstammarna ha minskat med 40 respektive 30 procent under det senaste decenniet. Orsaken är ett beslut från 2012 om att reducera antalet älgar för att minska skogsskadorna. En åtgärd som enbart lett till att älgen nu ser ut att vara helt utrotad på vissa håll i Västsverige.

2012 bedömdes betesskadorna på de unga tallskogarna i Västsverige vara så omfattande att antalet älgar måste reduceras, om skogsbruket skulle kunna överleva.

Älgarna sköts av

Sagt och gjort. Beslut om att minska antalet älgar fattades och under de kommande åren sköt de västsvenska jägarna av älgbestånden rejält.

Men betesskadorna har bestått, hur många älgar man än skjutit. Detta eftersom populationen av annat klövvilt – rådjur, dovhjort och kronhjort – tillåtits växa medan jägarna fokuserat på att minska antalet älgar – och vildsvin.

Om detta rapporterar såväl regionala, som rikstäckande media.

Med fortsatt höga klövviltstal i skogarna är nu konkurrensen om födan fortsatt hård, vilket ger fortsatta betesskador på ungtallen.

Jägare slår larm

Nu slår västsvenska jägare larm, om att den regionala älgstammen är hotad. I Halland uppges antalet älgar ha minskat med 40 procent sedan 2012. I Västra Götaland är minskningen i genomsnitt 30 procent, men på vissa håll i storlänet verkar älgarna helt ha försvunnit.

– Jag har ingen egen erfarenhet av det. Men jag får en del samtal som beskriver att älgen helt har försvunnit i vissa områden, så det är säkert så att älgen saknas på sina ställen, säger Jägareförbundets jaktvårdskonsulent i Västra Götaland, Jerker Andersson.

Områden som utpekas som särskilt utsatta är älgskyddsområdet Tranemo och Limmared. Där visar en inventering som länsstyrelsen gjort att det finns mindre än fyra älgar per 1.000 hektar.

Situationen är likartad i Ale, Lerum, Alingsås och norra Skaraborg. Där räknar länsstyrelsen till fyra älgar per 1.000 hektar.

Konkurrens om födan

I dagsläget pekas framförallt rådjuret ut som den värsta ”ungskogsmarodören”. Jaktjournalen har bland annat rapporterat om stora skador på tallplantor på Gotland.

I takt med att allt fler jägare de senaste 10–15 åren skiftat om, från att jaga rådjur till vildsvinsjakt, har rådjursstammen vuxit enormt. Nu är mängden annat klövvilt så stort i Västsverige att de få älgar som finns kvar har så hård konkurrens om födan att deras kalvar har för låg födelsevikt.

Efterlyser lokal dialog

Jerker Andersson, Jägareförbundets jaktvårdskonsulent i Västra Götaland, tycker det är olyckligt att jakttrycket på älgen blivit så hårt.

– Dialogen mellan jägare och skogsägare behöver förbättras. Skadeproblematiken i skogen löser vi inte enbart genom att minska antalet älgar. Det handlar både om att sänka älgstammen och att öka mängden foder, men hittills har skogsägarna haft väldigt hårt fokus på att kraftigt reducera älgstammen, säger han.

Tror på lokal lösning

Andersson tror det kan vara det faktum att de stora skogsbolagen fått företräda skogsägarna i Västra Götaland, som lett till att kommunikationen inte riktigt fungerat.

Till skillnad från i mellersta och norra Sverige är huvuddelen av den västsvenska skogen privatägd, med många älgskötselområden och markägare som även är jägare. Samtidigt har älgen i hård konkurrens från annat klövvilt i södra Sverige, medan den i norr är i princip ensam om att beta av nyplanterad tallskog.

Det skapar, enligt Jerker Andersson, goda förutsättningar för att man ska kunna komma till rätta med de problem som uppstått i Västsverige.

– Västra Götaland är ett stort län där det är svårt att driva en linje. Variationen är stor. Men vi har ju många verktyg i verktygslådan redan, säger han.

Flera dellösningar

Att skjuta färre älgar ses bara som en dellösning på problemet med älgbristen. För att älgstammen ska kunna växa sig stark igen pekar både jägare, forskare och västsvenska skogsägare på vikten av en balansering av övrigt klövvilt och förändringar av skogsbruket.

Medan vissa skogskännare förordar en kraftigt ökad återplantering av framför allt tall, anser andra att föryngring med hjälp av fröträdsställning, behövs för att både tallskogen och älgen ska må bra.

Jägare slutar jaga

Bristen på älgar har redan lett till att många västsvenska älgjägare börjat låta älgstudsaren stå kvar i vapenskåpet hela hösten. Samtidigt som älgstammen minskat har avskjutningen också minskat, med cirka 30 procent.

På vissa håll i Västra Götaland betecknas älgstammen som icke förvaltningsbar. Trots det rekommenderar Jerker Andersson att man fortsätter jaga älg.

– Man ska inte ställa in älgjakten. Det är bättre med en begränsad jakt under vilken man skjuter rätt djur och fokuserar på kvalitet, avslutar Andersson.

FLER ARTIKLAR PÅ SAMMA ÄMNE

  SENASTE NYTT

   VAPENTEST

    RECEPT

     FLER NYHETER

      Missa inga nyheter!

      Prenumerera på vårt nyhetsbrev
      Få koll på alla nyheter – aktivera notiser i din webbläsare
      Jag vill testa!