Jaktnyheter

Den statliga vargjakten i Norge nu avslutad

En av vargarna som staten fälldes i den extra vargjakten i reviren Römskog och Bograngen. Foto: Statens naturoppsyn

Nu har norska staten avslutat sin extra vargjakt som genomförts i reviren Römskog och Bograngen. Nio vargar rapporteras fällda.

"}}

– Det kommer sannolikt att kunna observeras varg i både Bograngen- och Römskog-områdena, men det kan vara andra individer eller andra flockar som ändrar sina områdesbruk. SNO följer upp rapporter på vanligt sätt och genom övervakningsprogrammet framöver, säger Morten Kjørstad, direktör i Statens naturoppsyn, på myndighetens webbsida.

Licensjakten på varg inom vargzonen skulle ha startat den 1 januari, men överklagades och stoppades av Oslo tingsrätt. Staten överklagade och fick klartecken till jakten i Borgarting Lagmannsrett.

Licensjakten gick igång men bara under fyra dagar. En varg fälldes och därefter beslutade Klimat- och miljödepartementet om en extra jakt, som skulle utföras av statliga tjänstemän. Jakten bedrevs som skyddsjakt, vilket möjliggjorde jakt från motorfordon och med löshundar.

Lokala jägare inhyrda

Samtliga vargar som spårades i Bograngen kunde fällas. I Römskog är bedömningen att alfaparet och två valpar skjutits.

I fredags fattades beslut om att avsluta den statliga vargjakten.

– När ledarparet är borta är flocken antagligen i upplösning, och det är inte heller spårningsförhållanden i området. Under nuvarande förhållanden är en lyckad jakt inte sannolik och det kommer att vara omöjligt att säkra att det inte är de genetiskt viktiga vargarna i Setten-revireet som blir fällda, säger Morten Kjørstad.

I Römskog-reviret hyrde Statens naturoppsyn in lokala jägare och personer som ingår i skyddsjaktslaget i Aurskog-Høland med hundförare och hundar.

– Biståndet från de lokala jägarna har varit avgörande för att lyckas med att fälla dessa vargar, och de har gjort en mycket god insats också i det förberedande spårningsarbetet, säger Kjørstad.